Spekulacja jako subtelna nauka

Spekulacja jako subtelna nauka

przez -
2 17125
Udostępnij na:

Co to jest spekulacja?

Zanim odpowiemy sobie na nasze pytanie, zanim pomyślimy o zasadach naszej sztuki, podejdziemy do tematu trochę abstrakcyjnie. Czy spekulacja jest dobra? Można to kwestionować, oceniać wedle najwyższych standardów, ale czy każdy trade jest dokładnie taki sam?. Biorąc pod uwagę jak jest zorganizowane dzisiejsze społeczeństwo, spekulacja wydaje się być niezbędna.

Czy jest w ogóle jakakolwiek różnica pomiędzy spekulacją a hazardem? Często używa się zamiennie tych słów, ale spekulacja powinna zawierać wysiłek intelektualny, a hazard to poleganie na ślepym losie. Trudno dokładnie zdefiniować oba pojęcia, wszelkie definicje są trudne.
Hazard ma pewne elementy losowe, spekulacja elementy umysłowe. Spróbujemy zdefiniować je najlepiej jak potrafimy.
Spekulacja oparta jest na obliczeniach. Hazard nie. Prawo podkreśla tę różnicę, pozwalając na spekulowanie a zabraniając hazardu.
Każdy biznes to mniej więcej jakaś forma spekulacji. Samego terminu spekulacja używa się do wąskiej grupy biznesów, o wyjątkowo wysokiej niepewności i ryzyku.
Przekonanie, że przypadek stanowi znaczną część spekulacji sprawia, iż wierzymy, że nie podlega ona żadnym prawom, nic nią nie “rządzi”.

A to poważny błąd. W tym artykule proponujemy wyszczególnienie i omówienie kilku praw tego “królestwa” spekulacji.

Nie ma królewskiej drogi do osiągnięcia sukcesu w spekulacji. My nią nie podążamy, i byłoby gorzej niż szaleństwem, aby pokazać jak robić pieniądze. Ci, co tworzą dla siebie lub innych, niezawodne plany, oszukują samych siebie i innych. Naszym celem będzie stworzenie wielkich podstawowych zasad sztuki spekulacji, których stosowanie musi zależeć od sytuacji, warunków, czasu i od człowieka.

Zastanówmy się nad niezbędnymi cechami ekwipunku spekulanta. My nazwaliśmy je:
poleganie na sobie, analiza(osądzanie), odwaga, zachowawczość i elastyczność.


Poleganie na sobie

Człowiek musi myśleć dla siebie, musi wierzyć we własne przekonania. George MacDonald mówi: “człowiek może posiąść myśli innego człowieka, w takim samym stopniu co może posiąść duszę i ciało drugiej osoby.“ Zaufanie do siebie to podstawa skutecznych działań.


Analiza osądzanie

Ten element wyposażenia to podstawa ekwipunku.


Odwaga

Czyli pewność która pozwala działać podążając za decyzjami umysłu. W spekulacji ceni się powiedzenie Mirabeau: “Bądź odważny, ciągle odważny, bądź zawsze odważny.”


Zachowawczość(rozwaga)

Czyli umiejętność oceniania zagrożenia, razem z pewną dozą uwagi i zmysłu obserwacji, jest bardzo ważna. Musi być równowaga pomiędzy rozwagą a odwagą. Zachowawczość w kontemplacji i przemyśleniach, a odwaga w egzekucji.
Lord Bacon mówi: “Podczas medytacji powinno się widzieć wszelkie zagrożenie; w egzekucji jest jedno, aczkolwiek nadzwyczajne”.

Powiązanie z tymi dwoma jest gotowość do natychmiastowego działania. Kiedy umysł jest gotowy, niech serce podąża za nim. Jak mówi Makbet” Od dzisiaj co pierwsze w moim sercu niech będzie pierwsze w moich dłoniach”. Myśl, działaj natychmiast..


Elastyczność

Umiejętność zmiany opinii, potęga rewizji. “ Ten kto ciągle obserwuje…”, mówi Emerson, “… i ponownie obserwuje, jest nadzwyczajny.”

Powyżej wymienione cechy są niezbędne dla każdego spekulanta, ale muszą być ze sobą dobrze połączone i odpowiednio zrównoważone. Brak lub nadmiar którejkolwiek z nich zniweluje skuteczność pozostałych. Posiadanie tych cech w zrównoważony sposób, jest oczywiście rzadkością. W spekulacji, tak jak i w życiu niewielu odnosi sukces, wielu zaś ponosi porażkę.
Każdy obszar życia ma swój własny język, ekspresyjny a nawet elegancki i aby radzić sobie z danym tematem, musimy przyswoić sobie język Ulicy. Podobne prawa będą podstawą, którą trzeba zastosować w każdego rodzaju spekulacji.

W spekulacji występują pewne prawa absolutne, ale dla jasności założymy, że prowadzimy spekulacje na jednej z naszych giełd, czyli tam gdzie możemy najlepiej zademonstrować owe prawa.


Prawa absolutne

1. Nigdy nie ryzykuj za dużo – inwestować by zarobić % większy ni pozwala na to twój kapitał to proszenie się o katastrofę. Przy takim zaangażowaniu, fluktuacje na rynkach zwiększają nerwowość inwestora, i jego zdolność oceny sytuacji znacznie pogarsza się.

2. Nigdy nie podwajaj pozycji – to znaczy nigdy całkowicie i pojedynczo otwieraj odwrotne
pozycje. Jeśli grasz na wzrosty, nie zamykaj wszystkiego i nie otwieraj “krótkiej pozycji” ładując w nią wszystko. Czasami na tym zarobisz, ale jest to bardzo ryzykowne, bo gdyby rynek ponownie wzrósł, umysł wróciłby do swojej pierwotnej opinii a spekulant ponownie zmieniłby pozycję na “długą”. Jeśli i tutaj pomylisz się, to twoje morale bardzo na tym ucierpi. Zmiana pozycji musi być robiona stopniowo, rozważnie tak aby analiza sytuacji była jasna i obiektywna, i aby móc utrzymać spokojny zrównoważony analityczny umysł.

3.Działaj szybko, albo w ogóle – przy pierwszej analizie zagrożenia działaj szybko, ale wstrzymaj się dopóki inni też dostrzegą to zagrożenie, trzymaj pozycję albo zamknij część pozycji.

4. Jeśli masz jakieś wątpliwości, zmniejsz zaangażowanie kapitałowe w pozycji, bo albo twój umysł nie jest zadowolony z pozycji, którą otworzyłeś, albo zaryzykowałeś za dużo w daną transakcję i jest niebezpiecznie. Kiedyś jeden inwestor powiedział drugiemu, że nie może spać z powodu wielkości pozycji, którą otworzył. Jego przyjaciel odpowiedział mu lakonicznie: “Sprzedaj i zmniejsz zaangażowanie kapitałowe w pozycję do poziomu snu.”


Warunkowe zasady

Poniższe zasady podlegają modyfikacjom, w zależności od okoliczności, indywidualności i temperamentu inwestora.

1. Lepiej jest “uśredniać do góry” niż “uśredniać do dołu”. Taka opinia jest odwrotna do zazwyczaj stosowanej i wyznawanej zasady początkowego kupowania i kupowania więcej kiedy cena spada. Na 4 z 5 przypadków, taka metoda może wyłapać ruch rynku, który zabezpieczy nas od straty, ale za 5-ym razem strata będzie bolesna jeśli trafimy na mocno spadkowy rynek niedźwiedzia. Inwestor straci głowę i zaliczy trudną do zaakceptowania stratę, która często doprowadzi go do ruiny i całkowitego załamania psychicznego.
Natomiast początkowe umiarkowane kupowanie, gdzie będziemy stopniowo, uważnie i powoli dodawać do rosnącego rynku, jest sposobem spekulacji, który wymaga wielkiej uwagi i świadomości, bo rynek często (pewnie 4 razy na 5) będzie reagował przy punkcie “przeciętności”. I tutaj ukryte jest niebezpieczeństwo. Nieumiejętność zamykania pozycji kiedy rynek robi się “przeciętny” (czytaj trend boczny) niszczy całe bezpieczeństwo pozycji. Okazjonalnie trafiamy na ciągle rosnący rynek, który przy odpowiednio otwartej pozycji pozwala nam na bezpieczne zarobki.

Podczas takich operacji początkowe ryzyko jest niewielkie, niebezpieczeństwo w każdej chwili jest wielkie, a kiedy zarabiamy, to zarabiamy dużo. Stosowanie tej metody jest dozwolone kiedy oczekujemy dużego spadku lub wzrostu, a wielkość kapitału zaangażowanego w transakcje musi byś odpowiednio bezpieczna.

2.Aby kupować przy spadkach, trzeba mieć głęboki portfel i stalowe nerwy, a ci co mają i to i to, często zostają “zmieceni” przez wysokie straty. Im silniejsze nerwy, tym większe prawdopodobieństwo pozostania z otwartą, ale złą pozycją. Istnieje jednak część inwestorów, którzy kupują przy spadkach, i trzymają pozycje. Inwestują przy stosunkowo niewielkim zaangażowaniu kapitału. Uważne wchodzenie na rynek, z założeniem kurczowego trzymania się pozycji przez dłuższy okres eliminuje wpływ fluktuacji rynku.
Są to inwestorzy potrafiący dobrze szacować i osądzać sytuacje, którzy kupują w czasach depresji i spadków aby trzymać i czekać na pobudzenie gospodarcze – są to bardziej inwestorzy niż spekulanci.

3. We wszystkich standardowych okolicznościach, doradzamy, aby w jednej transakcji angażować sumę, która jest w zasięgu naszych możliwości, etc. i aby rozsądnie zamykać straty i zyski. Zasadą jest stosowanie stop loss-ów i pozwalanie zyskom, aby rosły. Jeśli będziemy zbierać dużo małych zysków to musimy mieć niskie straty. Brak akceptacji strat i zbyt szybkie zamykanie pozycji zyskownych to fatalne postawy. Takie myślenie zrujnowało wielu spekulantów.

4.Opinię publiczną nie należy ignorować. Silnym, spekulacyjnym bieżącym trendom trzeba uważnie się przyglądać. Zasadą jest, aby być uważnym i czujnym w stosunku co do zgodności z opinią publiczną, a być odważnym jeśli mamy odmienne zdanie. Iść zgodnie z kierunkiem rynku, nawet kiedy mamy dobre podstawy ku temu, jest niebezpieczne. W każdej chwili moŜe on zawrócić. KaŜdy spekulant zna zagrożenie związane z przebywaniem ze zbyt dużą ilością “towarzyszy”. Należy również ćwiczyć uwagę kiedy idziemy w kierunku odwrotnym do kierunku rynku. Taką postawę możemy utrzymać aż do momentu, kiedy się zachwiejemy i stracimy pewność siebie i pozycji, czyli kiedy rynek narazi nas na całkowite i maksymalne zaangażowanie kapitałowe, siłowe i nerwowe. Musimy trzymać rękę na pulsie rynku, tak jak lekarz trzyma rękę na pulsie pacjenta. Puls musi być przewodnikiem, który informuje nas o tym kiedy i jak działać.

5. Spokojne i słabe rynki to dobre rynki na sprzedaż. Zazwyczaj rozwijają się w spadające
rynki. Ale kiedy rynek przeszedł przez fazy spokoju i niskiej aktywności i spadku, to przy pół-panice lub panice, możemy śmiało kupować. Jeśli jest odwrotna sytuacja, czyli że spokojny rynek zmienia się w aktywny i silny, to powinniśmy zdecydowanie i z odwagą sprzedawać.

6.Kiedy tworzymy jakieś opinie na temat rynku, należy pamiętać o losowym elemencie rynku. Istnieje pewna doktryna zdarzeń losowych – Napoleon w swoich kampaniach wojskowych dopuszczał pewien margines losowości – dla wypadków, które mogły się zdarzyć i zniszczyć najlepsze kalkulacje. Kalkulacje winny zawierać to, czego nie da się skalkulować. Jak się mawia “W naganach losowości sprawdza się prawdziwe oblicze człowieka.” Kiedy działamy, lepiej jest kierować się ogólnymi informacjami niż tymi specjalnymi (nie wprowadzają tak bardzo w błąd), czyli stan kraju, zbiorów, producentów, itp. Statystyki bywają użyteczne, ale trzeba je rozpatrywać po przeanalizowaniu ogólnej sytuacji w całości. Ten kto opiera się wyłącznie na statystykach jest słabym doradcą. “Nie ma nic bardziej”, jak mówi Canning “zwodniczego jak fakty, z wyjątkiem danych.” “Jeśli masz wątpliwości, nic nie rób. Nie otwieraj pozycji jeśli jesteś w połowie przekonany, że jest dobra, poczekaj aż twoje przekonanie o niej dojrzeje.”

Podstawową zasadą spekulacji jest: działaj tak, aby twój umysł był czysty, a jego zdolność oceniania sytuacji godna zaufania. Trzeba więc mieć przygotowany zapas kapitału aby móc skorzystać z wielkszych ruchów, kiedy pełna siła całego człowieka będzie działać na rynku. Można myśleć, że stosowanie powyższych zasad jest trudne. Jak powiedzieliśmy wcześniej, tylko “obdarzony” człowiek może je stosować. Zasady artysty są wartościowe tylko dla samego artysty.


Powyższy artykuł jest fragmentem książki Dickson’a G. Watts’a „Spekulacja jako subtelna nauka”.

2
Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
Homer

Ciekawy blog szkoda, że wcześniej o nim nie wiedziałem. Podoba mi się sposób w jaki dzielisz się wiedzą, merytorycznie przebijasz wszystko co do tej pory w polskich internetach znalazłem.
Pozdrawiam

dudek

Najmądrzejszy tekst jaki kiedykolwiek czytałem. Dziękuję za podzielenie się tą książką.