Timber by EMSIEN-3 LTD
Authors Posts by spekulant

spekulant

1643 POSTS 5557 COMMENTS

przez -
72 7778

Zmieniamy trochę formułę prezentowanych wpisów oraz ich częstotliwość. Całkowicie rezygnujemy z prezentowania projekcji, predykcji i scenariuszy intraday (strategia intraday na E-mini S&P 500 Futures pozostaje bez zmian). Dlaczego? Analizując wpisy z ubiegłych lat, gdzie główny nacisk położony był na predykcje kursów instrumentów finansowych, zauważyliśmy nietypowe zachowania w sekcji komentarzy. Im częściej prezentowane były predykcje, tym bardziej przyciągały one osoby, które mówiąc delikatnie robiły bałagan w sekcji komentarzy. Prześciganie się na zasadzie „kto ma rację, kto nie ma racji” zdecydowanie utrudniało odnajdywanie merytorycznych komentarzy. Wierzymy, że ograniczenie predykcji spowoduje odpływ tych osób i ilość bezsensownych komentarzy. Dodatkowo zauważyliśmy plagiaty naszych artykułów, predykcji, wszelakich tematów o handlu intraday na DAX Futures na różnych komercyjnych portalach. Często kopiowane z błędami. Postanowiliśmy z tym powalczyć.

Tym samym raz na koniec tygodnia będzie prezentowane podsumowanie, a pomiędzy podsumowaniami będą pojawiać się (w miarę możliwości) artykuły edukacyjne – chcemy dać możliwość naszym czytelnikom poszerzenie wiedzy o rynek opcyjny, zmienności, czy budowania własnych strategii. Oczywiście wiedza unikatowa prezentowana przez byłych i aktualnych zawodowych traderów.


Mini-DAX Futures

Wynik po pierwszym tygodniu aktualnej kampanii spadkowej to -54.5 pkt. Pozycja krótka jest niezagrożona, a cel na kolejne miesiące pozostaje niezmieniony i wynosi 10 770 punktów. Stop Loss dla pozycji krótkiej nadal na poziomie 13 001 pkt.

Najbliższe dodanie do pozycji krótkiej pojawi się po realizacji założeń dla strategii DAX Futures H4 Swing Short – czyli zamknięcie H4 poniżej poziomu 12 515. H4 liczone od momentu startu rynku terminowego o godzinie 2:00 nad ranem.

dax swing Kampania wrześniowa  tydzień #1


E-mini S&P 500 Futures

Po pierwszych 15 sesjach, strategia E-mini S&P 500 Futures na naruszenia strefy-popytowo podażowej uzyskuje wynik +63.25 pkt.

e mini Kampania wrześniowa  tydzień #1


Micro E-mini S&P 500 Futures

Pozycja krótka z poziomu 3000 punktów niezagrożona. Kampania pod typowe łapanie szczytu na podstawie irracjonalnego zachowania retail traderów. Na koniec tygodnia pojawia się +9.5 pkt. Stop loss przesunięty na poziom 3069 pkt.

Dość pokaźny wyskok indeksu „dużego strachu” SKEW sugeruje, że obrany kierunek w tej kampanii jest prawidłowy.

skew Kampania wrześniowa  tydzień #1


Fang+ Futures

W przypadku zejścia do poziomu 2589 zostanie otwarta kampania spadkowa. W tej chwili bez pozycji.

fang Kampania wrześniowa  tydzień #1


VIX Futures

Pozycja krótka na lipcowej serii VIX Futures okazała się strzałem w dziesiątkę. Po miesiącu od otwarcia spekulacji, VIX Futures wykonały ruch o niespełna 23% – Początek czerwca – pułapka trwa w najlepsze. Tym samym pozycja do zamknięcia na otwarciu sesji terminowej w poniedziałek.

Po wygaśnięciu serii lipcowej rozpocznie się polowanie na czerwony październik, czyli okazji do uruchomienia znanej strategii opcyjnej na VIX Futures, która będzie zakładać możliwość wystąpienia średnio-mocnego tąpnięcia na indeksie SPX na przełomie październik/listopad.Kilka zasad obowiązujących na tej stronie odnośnie komentarzy. Automatycznie usuwane są komentarze:
1) Obrażające innych czytelników i autorów strony. Atakuj ideę, nie człowieka.
2) Typu „No to long”, „gruby wywozi”. Zawierające nieuzasadnione sformułowania.
3) Zawierające wulgaryzmy.

Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
63 7467

Rozpoczyna się kolejna 3-miesięczna kampania na DAX Futures. Tym razem jest to kampania spadkowa z celem 10 770.
Idea, która stoi za prowadzonymi od roku kampaniami bazuje na dwóch schematach opisanych pod poniższymi linkami:

Smart money? The forecasting ability of CFTC large trades
Option prices imply a probability distribution

Warto również zapoznać się z poniższymi publikacjami.

Monika Czerwonka, Magdalena Oleśniewicz „Racjonalność zjawiska zachowań stadnych wśród inwestorów indywidualnych”
M. Burghardt, A. Ankolekar „Follow the Crowd: Herding of Retail Investors at the European Warrant Exchange”

Model jest lekko zmodyfikowany pod własne założenia. Wykorzystywane są opcje z giełd Euwax oraz Eurex. Uwzględniane są opcje na sam indeks DAX oraz komponenty wchodzące w skład indeksu.

Poprzednie cele:

 • Q3 2018 – 11 700, zmieniony do poziomu 11 800.
 • Q4 2018 – 10 850
 • Q1 2019 – 12 253
 • Q2 2019 – 12 745

Tym samym pozycja krótka na Mini-DAX Futures na otwarciu rynku terminowego. Stop loss początkowy -487 punktów i będzie obniżany wraz z potencjalnym spadkiem kontraktu terminowego.Kilka zasad obowiązujących na tej stronie odnośnie komentarzy. Automatycznie usuwane są komentarze:
1) Obrażające innych czytelników i autorów strony. Atakuj ideę, nie człowieka.
2) Typu „No to long”, „gruby wywozi”. Zawierające nieuzasadnione sformułowania.
3) Zawierające wulgaryzmy.

Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
18 4772

Optymalizacja strategii inwestycyjnych – mówiąc bardzo oględnie – to nic innego jak wszelkie zabiegi mające uchronić przed utratą przewagi rynkowej. W dobie high frequency tradingu jedyna skuteczna przewaga na rynku to szybkość realizacji zleceń – Nie za długa historia HFT. Oczywiście na poziomie retail – i nie tylko – uzyskanie takiej przewagi i jej utrzymanie wiąże się ze sporymi kosztami. I nie chodzi tu tylko o aspekt finansowy, ale również utracony czas związany z implementacją i zdobywaniem wiedzy. Niemniej jednak przewagę rynkową w mniejszym lub większym stopniu można uzyskać na innych płaszczyznach.

Niezależnie od źródła pochodzenia tejże przewagi, optymalizacji strategii dokonuje się na dwóch zagadnieniach:

 • zarządzania ryzykiem
 • podstawowych założeniach systemu

Z racji tego, że jestem propagatorem racjonalnego handlu wśród retaili, przyjmijmy – na potrzeby zobrazowania skutecznej optymalizacji – strategię inwestycyjną wykorzystującą:

 • arbitraż statystyczny
 • reakcje rynkowe na dane makroekonomiczne
 • podążanie za trendem
 • klasyczną analizę techniczną
 • wolna gotówka na potrzeby dywersyfikacji

Strategie inwestycyjne winny być zawsze budowane w oparciu o założenia, które zostały jakiś czas temu przedstawione na tej stronie:
Budujemy własną zyskowną strategię spekulacyjną – część I
Budujemy własną zyskowną strategię spekulacyjną – część II
Budujemy własną zyskowną strategię spekulacyjną – część III
Budujemy własną zyskowną strategię spekulacyjną – część IV

Powinny skupiać się wokół dwóch głównych kondycji rynkowych:

 • trend
 • konsolidacja / trend boczny

Optymalizacja zarządzania ryzykiem

Optymalizacja na poziomie zarządzania ryzykiem zawsze będzie pomagać dostosować alokację kapitału do tych elementów strategii, które dają najwyższe stopy zwrotu w aktualnie panującej kondycji rynkowej przy jednoczesnym utrzymaniu wystarczających środków na dywersyfikację.

Konsolidacja

Optymalna alokacja kapitału:

 • arbitraż statystyczny: 30%
 • reakcje rynkowe na dane makroekonomiczne: 30%
 • podążanie za trendem: 10%
 • klasyczną analizę techniczną: 20%
 • wolna gotówka na potrzeby dywersyfikacji: 10%

Wybicia z konsolidacji najczęściej następują pod wpływem danych makroekonomicznych/wydarzeń geopolitycznych. Arbitraż statystyczny nadaje się idealnie.

Trend wzrostowy

Optymalna alokacja kapitału:

 • arbitraż statystyczny: 5%
 • reakcje rynkowe na dane makroekonomiczne: 30%
 • podążanie za trendem: 40%
 • klasyczną analizę techniczną: 20%
 • wolna gotówka na potrzeby dywersyfikacji: 5%

Trendy wzrostowe są co do zasady długoterminowe, tym samym największy kapitał powinien być lokowany w techniki podążania za trendem. Trendy najczęściej są kontynuowane pod wpływem reakcji rynkowych na dane makroekonomiczne/wydarzenia geopolityczne.

Trend spadkowy

Optymalna alokacja kapitału:

 • arbitraż statystyczny: 5%
 • reakcje rynkowe na dane makroekonomiczne: 30%
 • podążanie za trendem: 30%
 • klasyczną analizę techniczną: 5%
 • wolna gotówka na potrzeby dywersyfikacji: 30%

Trendy spadkowe z reguły są najbardziej dewastujące, co do zasady nie trwają długo, po których może wystąpić stagnacja rynkowa lub załamanie koniunktury. Dlatego posiadanie większej gotówki dostępnej pod dywersyfikację i wykorzystywanie okazji jest jak najbardziej zasadne. W trendach spadkowych winno się przykładać najmniejszą uwagę do analizy technicznej oraz arbitrażu statystycznego. Jak wielokrotnie wspominałem, w trendach spadkowych najwięcej tracą giełdowe misie, co jest spowodowane zwiększoną zmiennością.


Optymalizacja podstawowych założeń

Optymalizacja podstawowych założeń strategi ma jeden cel polegający na jak najszybszym odkryciu i dostosowaniu się do zmian kondycji rynkowej. Toteż system inwestycyjny w sposób ciągły musi być monitorowany aby dostosował się np. z trendu wzrostowego do trendu spadkowego.

Arbitraż statystyczny

Trading w obecnych czasach sprowadza się do statystyki i analizy szeregów czasowych jako pośrednich czynników kształtujących popyt i podaż na rynkach finansowych. Optymalizacja na tym poziomie winna skupiać się na odnajdywaniu tych rynków pomiędzy, którymi panuje kointegracja typowa dla danej kondycji rynkowej.

Reakcje rynkowe na dane makroekonomiczne<

Optymalizacja powinna polegać na filtracji tylko i wyłącznie tych danych, które mają największy wpływ na reakcje rynkowe wywołujące konkretne kondycje rynkowe.

Podążanie za trendem

Najprostszym i najlepszym narzędziem do odnajdywania trendów zarówno na poziomie retail jak i profesjonalnym są średnie kroczące. Dlatego optymalizacja winna skupiać się wokół okresów danej średniej kroczącej. Niestety zbytnia optymalizacja w tym aspekcie może prowadzić do curve fitting. Czyli czegoś, czego należy unikać „jak ognia”. Tym samym warto wprowadzić zmienność do estymacji. W przypadku wysokiej zmienności idealnie sprawdzą się wolniejsze średnie kroczące. Dla okresów o niższej zmienności, szybsze średnie kroczące pozwolą na uzyskanie zdecydowanie lepszych wyników. Pozwala to na wczesne wyłapanie trendów.

Klasyczna analiza techniczna

Strategia inwestycyjna wykorzystująca formacje klasycznej analizy technicznej winna być optymalizowana za każdym razem, gdy na wykresie pojawiają się formacje dające sprzeczne sygnały. W takim przypadku większa waga winna być kładziona na formację, po której – historycznie – pojawiała się największa stopa zwrotu. Jeśli nie posiadamy własnych wyników/badań/wniosków można wspomóc się Bulkowski’s ThePatternSite.com. Choć tak jak pisałem kilka lat temu, Bulkowski opublikował wiele informacji pod kątem marketingu. Jeżeli na rynku pojawiła się formacja spadającej gwiazdy wybijająca górą klin wzrostowy. Większą uwagę winno skupiać się na sygnałach płynących z historycznych zachowań spadającej gwiazdy będącej sygnałem do dalszych zwyżek.

Wolna gotówka na potrzeby dywersyfikacji

Jest to najdziwniejszy z aspektów optymalizacji, który dla wielu retaili może być całkowitą nowością, a na poziomie pro czymś normalnym. Na chłopski rozum większość wyjdzie z założenia, że będąc obywatelem Polski opłaca się trzymać gotówkę w PLN. Optymalizacja na tym poziomie polega na trzymaniu gotówki w walucie, która jest najmniej zmienna i posiada dostateczną płynność. Toteż optymalizacja systemu tradingowego w tym aspekcie winna uwzględniać opłacalność utrzymania gotówki w konkretnej walucie. Jeżeli handlujemy tylko i wyłącznie na europejskim rynku, może się okazać iż bardziej opłacalne będzie trzymanie gotówki w EUR aniżeli w PLN, czy GBP.

przez -
20 5158

Co do zasady amerykańskie społeczeństwo staje się bardziej ubogie, co przejawia się rosnącymi cenami złota, spadkiem odczytów PMI i spadkiem oprocentowanie 10-letnich obligacji rządowych. W tej kwestii panuje zgodność, natomiast zupełnie sprzeczne sygnały, co do obecnej i dalszej kondycji USA, płyną z każdego tych rynków rozpatrywanych indywidualnie.

Dlaczego ceny złota rosną?

Odpowiedź jest zaskakująco prosta. Nie jest to cudowne olśnienie Amerykanów w stylu „chyba idzie recesja, mamy kosmiczną inflację i trzeba się zabezpieczyć przed tym”, wręcz przeciwnie. Ostatnie wzrosty to nic innego jak wzmożona aktywność spekulantów wierzących w obniżkę stóp procentowych. Uczestnicy rynku uważają, że obniżka stóp procentowych w USA będzie motorem do pchnięcia gospodarki do przodu.

Gold Euforia i irracjonalność na rynkach

Natomiast relatywnie niskie oprocentowanie 10-latków sugeruje zupełnie coś innego. Obniżenie stóp procentowych w USA będzie bez znaczenia.

10y Euforia i irracjonalność na rynkach

Relatywny wzrost cen złota nie oznacza z automatu, że złoto jest drogie. Wręcz przeciwnie. Złoto w relacji do rynku akcyjnego jest nadal tanie.

spx gold Euforia i irracjonalność na rynkach

Tym samym bliższe jest założenie płynące z rynku obligacji. Obniżka stóp procentowych będzie bez znaczenia dla amerykańskiej gospodarki. Co jest pewne i nie wynika to ani z oprocentowania obligów, czy cen to złota, to brak wpływu decyzji ws. stóp procentowych na rynek akcyjny. Te informacje są ignorowane od wielu lat.

SPX u szczytu hossy.

Ostatnie wzrosty na rynku SPX potwierdziły silny trend wzrostowy, pułapkę na giełdowe misie i ogólnie zweryfikowały medialny armagedon. Natomiast atak na szczyty wszech czasów wywołał irracjonalne zachowanie wśród retail traderów, co przejawia się totalną euforią zakupową.

nulong 2 Euforia i irracjonalność na rynkach

Stali czytelnicy z pewnością wiedzą jak każdorazowo kończyły się tego typu wybryki.

W tej chwili pozycja krótka (2951.75) intraday na E-mini S&P 500 Futures w strategii na naruszenia strefy popytowo-podażowej.

emini 1 Euforia i irracjonalność na rynkach

Generalnie obecna struktura rynkowa i zachowanie innych uczestników rynku przemawia za łapaniem szczytu w perspektywie średnioterminowej. Pierwszą próbą złapania szczytu będzie wejście w strefę cen uśrednionych 10-SMA lub wejście na poziom 3000 punktów. Na tę chwilę ciężko ocenić, z którego poziomu nastąpi wejście w pozycję krótką. Jednak w moim przypadku z całą pewnością mogę stwierdzić, że stosunek ryzyka do zysku jest niekorzystny dla pozycji długich (średni termin) i dlatego szukam jedynie okazji do wejścia w pozycje krótkie.


DAX Futures

Początek serii wrześniowej na DAX Futures to pozycja krótka w strategii DAX Futures H4 Swing Short z poziomu 12 310.5

dax swing Euforia i irracjonalność na rynkach

Co jest zaskakujące, w modelu dla 3-miesięcznych kampanii DAX Futures pojawiają się cele na poziomach 8 900 – 8 200 punktów. Oczywiście nie są to cele potwierdzone, mogą się drastycznie zmienić i tym bardziej nie są to oficjalne cele na kampanię wrześniową. Kampania wrześniowa winna wystartować w tym lub przyszłym tygodniu.Kilka zasad obowiązujących na tej stronie odnośnie komentarzy. Automatycznie usuwane są komentarze:
1) Obrażające innych czytelników i autorów strony. Atakuj ideę, nie człowieka.
2) Typu „No to long”, „gruby wywozi”. Zawierające nieuzasadnione sformułowania.
3) Zawierające wulgaryzmy.

Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
64 8054

Jedynie 1.38 pkt zabrakło wczoraj do strzelenia szczytów wszech czasów na podstawowym rynku amerykańskich spekulantów. Być może ten szczyt uda się ustanowić jeszcze przed zakończeniem serii, niemniej jednak już teraz obóz giełdowych niedźwiedzi jedyne co może zrobić, to zastawić kluczyki do swoich aut w celu uzupełnienia depozytów zabezpieczających.

spy Po rolowaniu

Pogrom giełdowych niedźwiedzi trwa nieprzerwanie od 13 maja i na razie ciężko doszukać się jego zakończenia. Giełdowe byki idealnie kontrolują podaż, co skutecznie utrudnia pojawienie się większego wolumenu handlujących na krótko.


VIX Futures

Lipcowy kontrakt VIX Futures znajduje się poniżej 17% i jeszcze nie do końca doszło do klasycznego mean reversion na tym aktywie.

vix futures term structu1 Po rolowaniu

Obecny niespełna 10% spadek daje już komfort i pozycję krótką sprzed 2 tygodni – Początek czerwca – pułapka trwa w najlepsze – można już zabezpieczać na +3.5%.

Na tę chwilę rynek nie wysyła żadnych sygnałów, by można było uskutecznić strategie long VIX Futures, toteż pozycja short na tę chwilę jest dominująca.


E-mini S&P 500 Futures

Czerwcowa seria na E-mini S&P 500 Futures kończy się z zyskiem +232 pkt ze strategii intraday na naruszenia strefy popytowo-podażowej. Także seria nie najgorsza, aczkolwiek początek kiepski.

emini Po rolowaniu

Nadwyżki kapitałowe wypłacone i można rozpocząć kolejny kwartał intraday.
Seria wrześniowa rozpoczyna się od zysku +22.75 pkt.

Alokacja kapitału wśród krótkoterminowych amatorów przypomina obecnie klasyczne błądzenie losowe. Zdaje się, że czynnik emocjonalny odgrywa pierwsze skrzypce.

nu 2 Po rolowaniu

Nieco inaczej wygląda sprawa z amatorami pozycjonującymi się na średni termin. O ile widać pewną regularność w zachowaniu, o tyle przez większość czasu pozycjonują się przeciwnie do kierunku rynku akcyjnego.

nulong 1 Po rolowaniu

Wspomniana regularność natomiast przeradza się w pewnym momencie w irracjonalność. Jeśli tak się stanie, pojawi się świetna okazja spekulacyjna.

Pozycja długa E-mini S&P 500 Futures z poziomu 2764 po zrolowaniu zostaje zabezpieczona na +140 pkt.


DAX Futures

Zgodnie z przedstawionym planem w ubiegłym tygodniu nastąpiło zwiększenie ekspozycji w pozycje długie na czerwcowej serii DAX Futures – Pogrom giełdowych niedźwiedzi – z poziomu 12 133.5

I pozycja 11 923.5
II pozycja 12 006
III pozycja 12 133.5

Całość zabezpieczona na +200 pkt.

Na DAX Futures nadal odczyty z poziomem 12 745. Jednak tak jak informowałem wcześniej, obecna kampania wzrostowe nie będzie brana pod uwagę w statystykach. Także jeszcze dziś i jutro rynek stanie przed szansą potencjalnego strzelenia poziomu 12 745. Po zakończeniu serii w ciągu około 2 tygodni powinny pojawić się nowe cele i mam nadzieję, że ten okres uda się zrozumienia, co wydarzyło się na aktualnie wygasającej.

Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 12 198, 12 240, 12 307
Wsparcia: 12 063, 12 021, 11 954

Tygodniowy pivot na poziomie 12 130.5

Pozytywna struktura pivotowa w pełni wypełniona.Kilka zasad obowiązujących na tej stronie odnośnie komentarzy. Automatycznie usuwane są komentarze:
1) Obrażające innych czytelników i autorów strony. Atakuj ideę, nie człowieka.
2) Typu „No to long”, „gruby wywozi”. Zawierające nieuzasadnione sformułowania.
3) Zawierające wulgaryzmy.

Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
77 8259

Siła rynku SPX w ubiegłym tygodniu nie była dla mnie zaskoczeniem, co głównie spowodowane jest analizą pułapki na niedźwiedzie z 13 maja 2019. Ostatnie tygodnie idealnie pokazały kontrolę rynku przez giełdowe byki. Efektem tak silnego rynku jest m.in. całkiem ciekawy wynik w strategii intraday E-mini S&P 500 Futures na naruszenie strefy popytowo-podażowej. Tylko w samym ostatnim tygodniu, strategia wypracowała 91 punktów zysku spośród zebranych dotychczas 234.5 pkt.

e mini 1 Pogrom giełdowych niedźwiedzi

W tym tygodniu rolowane są kontrakty na serię wrześniową, także wynik w strategii nie powinien ulec już większym zmianom. Wraz z rolowaniem strategia rozpoczyna się od 0, a dotychczasowe nadwyżki kapitałowe zostają wypłacone.

Pozycja długa z naruszenia szczytu 2764 już ze stop loss +80 pkt. także udało się wypracować sytuację win-win: Początek czerwca – pułapka trwa w najlepsze

Z perspektywy tej pozycji, tak naprawdę niewiele może się już wydarzyć, aczkolwiek jest kilka ciekawych zachowań które potencjalnie mogą wpłynąć na niezwiększenie zysku.

Po pierwsze jest to wzrost optymizmu po piątkowej sesji:

nu 1 Pogrom giełdowych niedźwiedzi

oraz wzrost indeksu VIX przy jednoczesnym wzroście SPX:

vix Pogrom giełdowych niedźwiedzi

Tego typu zachowania, o ile mogą być jedyne chwilową anomalią bez wpływu na to co się wydarzy, zapalają lampkę ostrzegawczą i wręcz wymuszają redukcją ekspozycji w aktualnie panujących kampaniach wzrostowych lub zmniejszenie pozycji w potencjalnie nowych kampaniach oraz ustawienie bliskich zleceń SL. Mimo iż mamy czerwiec, to licho nie śpi.

Rynkowi nie udało się utrzymać handlu przez 3 sesje poniżej 200-SMA, tym samym można powiedzieć o modelowej korekcie trendu wzrostowego.

spx 1 Pogrom giełdowych niedźwiedzi

Wznowienie trendu wzrostowego w przypadku wybicia szczytu 2954.13, rozpoczęcie trendu spadkowego w przypadku wybicia dołków 2728.81
Zawsze warto mieć dwa scenariusze, co pozwala na uniknięcie błędu skupiania się tylko i wyłącznie na jednym kierunku.


VIX Futures

Decyzja o wejściu w pozycję krótką na lipcowej serii VIX Futures co do zasady była decyzją bardzo dobrą i już można cieszyć się około 6% zyskiem, aczkolwiek liczyłem na większy ruch w dół. Być może pojawi się on po zrolowaniu serii. Bez zwiększania ekspozycji.

vix futures term structure Pogrom giełdowych niedźwiedzi


DAX Futures

W ubiegłym tygodniu udało się wejść w pozycje długie na DAX Futures i nieznacznie zwiększyć ekspozycję.
Niemcy rozpoczynają tydzień bez sesji, także dzisiaj sesja europejska intraday powinna być bardzo nudna.

Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 12 107, 12 226, 12 418
Wsparcia: 11 724, 11 605, 11 414

Tygodniowy punkt kierunkowy na poziomie 11 906.

W tym tygodniu okazją do zwiększenia ekspozycji w pozycje długie będzie wybicie poziomu 12 107. Przy dobrych wiatrach strzelenie 12 418 byłoby jedynie formalnością.

Na DAX Futures podobnie jak na SPX modelowa korekta rynkowa. W tej chwili rynek staje przed szansą wybicia się z formacji kanału spadkowego – co będzie właśnie stanowić ten dobry wiatr.

dax Pogrom giełdowych niedźwiedzi

Strategie short na razie odchodzą na bok, a zacznę na nie zwracać uwagę w przypadku jakiegoś większego cofnięcia (jak dużego tego nie wiem). Na ten czas jedynie pozycja długa z zeszłego tygodnia.Kilka zasad obowiązujących na tej stronie odnośnie komentarzy. Automatycznie usuwane są komentarze:
1) Obrażające innych czytelników i autorów strony. Atakuj ideę, nie człowieka.
2) Typu „No to long”, „gruby wywozi”. Zawierające nieuzasadnione sformułowania.
3) Zawierające wulgaryzmy.

Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
39 5116

Wtorek przyniósł wiele ciekawych niespodzianek na rynkach i strategiach. Oczywiście mowa tutaj o rynkach będących jedynie w kręgu moich zainteresowań i uskutecznianych na nich strategia spekulacyjnych. Być może patrząc szerzej ten obraz wyglądałby zupełnie inaczej, ale jest to tak jakby nieistotne.


VIX Futures

Decyzja o wejściu w pozycję krótką na lipcowej serii okazała się słuszna, aczkolwiek VIX Futures zaliczyły spadek jedynie -3.55%. Wydaje się to raczej skromnym wynikiem przy -10% spadku indeksu VIX. Jednak handlujący na tym rynku wiedzą doskonale, że jest to zachowanie normalne. VIX może skakać w górę i dół, a VIX Futures (szczególnie te z dalszym terminem wygasania) mogą stać praktycznie w miejscu. Wynika to bezpośrednio z mean reversion – im bliżej wygaśnięcia serii tym czułość na mean reversion jest większa.

vix futures term structu 1 W bród niespodzianek

Stop loss na break even i czekamy.


E-mini S&P 500 Futures

Wczorajsza sesja intraday była najlepszą w tym kwartale i drugą najlepszą w tym roku. Do strategii intraday na naruszenia strefy popytowo-podażowej zostaje dopisanych 55 punktów i tym samym zostaje przekroczona bariera 200 punktów w tym kwartale.

E mini czerwiec W bród niespodzianek

Gdyby seria zakończyła się już teraz wynik za ostatnie dwa kwartały wyniósłby 564.25.
Poprzedni wynik to rekordowe 359.25 pkt.

E mini marzec W bród niespodzianek

Jednak jak widać, krzywa zyskowności wyglądała znacznie inaczej.

Dodatkowo obecny dwudniowy wzrost na SPX jest trzecim co do wielkości 2-sesyjnym wzrostem (close – low) w tym roku.

spx 2 W bród niespodzianek

W tej chwili bez pozycji w strategii intraday.

Stop loss dla pozycji mid-ter z poziomu 2764 zostaje przestawiony na +15 pkt.


DAX Futures

Zgodnie z założeniem został strzelony poziom 12 005. Co prawda odległość od poziomu wczorajszego zamknięcia sesji terminowej nie jest jakoś powalająca, to jednak pojawiła się okazja do zwiększenia ekspozycji w pozycje długie na DAX Futures.

Do wczorajszego longa ze strategii DAX Futures H4 Swing Long (11 923.5) dołącza pozycja długa z poziomu 12 006.
Ostatnie zwiększenie ekspozycji w przypadku strzelenia poziomu 12 115.Kilka zasad obowiązujących na tej stronie odnośnie komentarzy. Automatycznie usuwane są komentarze:
1) Obrażające innych czytelników i autorów strony. Atakuj ideę, nie człowieka.
2) Typu „No to long”, „gruby wywozi”. Zawierające nieuzasadnione sformułowania.
3) Zawierające wulgaryzmy.

Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
29 4153

Czerwiec rozpoczyna się od nieznacznych spadków w USA (SPX -0.28%) i nieznacznych wzrostów w Europie (DAX +0.56%). Oba indeksy nadal znajdują się w strefie korekty rynkowej 5-10%. Co jest jednak zaskakujące to relatywna siła indeksu SPX, który nadal trzyma się dość wysoko pomimo krachu na FANG+ Indeks technologicznych gigantów od maja stracił już ponad 20%, a pikanterii mogą dodawać kolejne niezbyt miłe doniesienia z Google.


VIX Futures

Strategia opcyjna na VIX Futures przyjęta na początku roku była stosunkowo prosta. Powolny wzrost SPX w kierunku 3000 punktów z większym lub mniejszym cofnięciem po drodze. Po pojawieniu się pułapki na misie 13 maja 2019, została podjęta decyzja o wyjściu ze strategii i zrealizowaniu zysku w dniu 15.05. Czy była to dobra decyzja z perspektywy czasu?

O ile zysk został zrealizowany to jednak zamykając strategię wczoraj zysk byłby o 20% większy. Mimo to jest to kolejny raz, gdy strategia sprawdziła się idealnie na wyłapanie cofnięcia/korekty w trendzie wzrostowym.

Nie pozostaje nic innego jak tylko czekać na kolejne okazje. Niemniej jednak pojawiła się okazja na pozycję krótką na lipcowej serii.

vix futures term structu Początek czerwca  pułapka trwa w najlepsze

VIX Futures znajdują się w backwardation w relacji do indeksu VIX, a pomiędzy seriami wyraźne contango, taki stan rzeczy z reguły nie utrzymuje się długo, a trwa dość długo, jest to dobra okazja do zajęcia pozycji krótkiej na serii lipcowej. Taże i w tym przypadku myślę, że mean revertujące oczekiwania co do zmienności w przyszłości okażą się strzałem w dziesiątkę.


E-mini S&P Futures

Jak zostało wspomniane na początku. SPX znajduje się w strefie korekty rynkowej. Dzisiejsza sesja może być kluczowa z punktu kontynuacji wielomiesięcznego trendu wzrostowego.

spx Początek czerwca  pułapka trwa w najlepsze

Utrzymywanie się handlu poniżej 200-SMA w tym podejściu odrzuci prawdopodobieństwo kontynuacji trendu wzrostowego. Natomiast wyjście powyżej 200-SMA nawet o 1 tick będzie daje nadzieję na wznowienie trendu. Będzie to również potwierdzenie pułapki na giełdowe misie, które od momentu jej wystąpienia nie mają zbytnich powodów do radości. Byki kontrolując podaż rynkową pozwoliły na 4 sesje w bezpiecznej odległości od pułapki – mechanizm działania pułapek giełdowych został wyjaśniony w tym wpisie – VIX vs. SKEW – czyli o pułapce słów kilka

Skrajne emocje są wyraźnie dostrzegane na rynku SPX i wczorajszy nieznaczny spadek ponownie wywołał napływ pesymistów, którzy lokowali swoje oszczędności w fundusze spadkowe (krótko terminowe i średnio terminowe). A to w większości przypadków kończy się źle.

nu Początek czerwca  pułapka trwa w najlepsze

nulong Początek czerwca  pułapka trwa w najlepsze

Wyłapanie potencjalnego ruchu w górę to oczywiście zgodnie z wczorajszym założeniem naruszenie wczorajszego szczytu. Także na poziomie 2764 znajduje się zlecenie czekające na jego aktywację.

W strategii intraday pozycja długa z poziomu 2747.75

W przyszłym tygodniu rozpoczyna się handel na nowej, wrześniowej serii także przy dobrych wiatrach może uda się przekroczyć 200 punktów. Do pobicia rekordu z pierwszego kwartału jeszcze daleka droga i raczej nie uda się. Chyba, że rynek pozytywnie zaskoczy.

e mini Początek czerwca  pułapka trwa w najlepsze


DAX Futures

Kampania wzrostowa DAX Futures została zakończona. Zostały rozegrane w niej dwa etapy i po cichu liczyłem na etap III, jednak rynek nie dał okazji do wejścia w pozycję długą. Rynek cofnął się i niestety nie doszło do weryfikacji poziomów docelowych. Model nadal wskazuje na 12 745, być może jak wspominałem wczoraj jest to wynik błędu, a może rzeczywiście dojdzie do wzrostu, a obecne cofnięcie było jedynie okazją do wejścia w long z niższych poziomów. Czas pokaże – pozostały 3 tygodnie do końca serii.

Jeżeli handel utrzyma się przez kolejne 2.5h powyżej poziomu 11 827.50 będzie to okazja do zainicjowania pozycji długiej w strategii DAX Futures H4 Swing Long z celem 12 090.

Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures:
Opory: 12 005, 12 114, 12 291
Wsparcia: 11 651, 11 542, 11 366

Pivot 11 828.

Zamknięcie sesji powyżej punktu kierunkowego to okazja do zwyżki chociażby w rejon 12 005. Jeżeli rynkowi będzie sprzyjać momentum powyżej I i II poziomu oporowego będę dokładać do pozycji długiej z ostatecznym celem 12 291 w tym tygodniu.

Rozjechanie 11 651 to sygnał do cofnięcia i rozpoczęcie może jakiejś krótkoterminowej kampanii spadkowej. W takim przypadku wejścia do pozycji krótkiej powinny być wyłapane chociażby ze strategii DAX Futures H4 swing short.Kilka zasad obowiązujących na tej stronie odnośnie komentarzy. Automatycznie usuwane są komentarze:
1) Obrażające innych czytelników i autorów strony. Atakuj ideę, nie człowieka.
2) Typu „No to long”, „gruby wywozi”. Zawierające nieuzasadnione sformułowania.
3) Zawierające wulgaryzmy.

Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
33 4004

Bez wątpienia maj 2019 był dla mnie jednym z najlepszych okresów w dotychczasowej aktywności na rynkach finansowych. I w ogóle nie chodzi tu o wynik finansowy. Maj pokazał dobitnie, iż nawet będąc aktywnym dobrych kilkanaście lat na rynkach, zawsze można nauczyć się czegoś nowego. Był to miesiąc, który wzbogacił o dodatkową wiedzę i poszerzył świadomość spekulacyjną.

Ale po kolei…

Co do zasady indeks VIX i indeks SKEW są niejako odzwierciedleniem psychologii uczestników rynku SPX i zarazem wskaźnikiem domniemanego strachu. Pokazuje również, czy uczestnicy rynku zachowują się racjonalnie w temacie zabezpieczeń portfeli.

Wysoki odczyt VIX

Generalnie zmienność implikowana (a raczej jej estymacja) jest najbardziej zaawansowanym elementem handlu na rynkach finansowych. Wynika to z faktu, iż zmienność implikowana może się zmieniać pomimo braku ruchu (cenowego) na instrumencie bazowym.

Zmienność (IV) jest dyktowana przez jeden czynnik, którym jest popyt i podaż na opcjach, czyli tzw. order flow trącąc po angielsku. Gdy pojawia się większa presja popytowa na opcjach, wzrasta zmienność implikowana i odwrotnie dla spadków. Większa podaż powoduje spadek ów zmienności.

Jeżeli uczestnicy rynku oczekują mocnego ruchu w górę np. na SPX mogą kupować opcje call na SPY/SPX. Wzrośnie zmienność implikowana dla opcji.
Jeżeli uczestnicy rynku oczekują mocnego ruchu w dół np. na SPX mogą nabywać opcje put na SPY/SPX. Wzrośnie zmienność implikowana dla opcji.

Z tego też powodu zmienność implikowana jest powszechnie uznawana za jeden z najważniejszych czynników określających, czy dana opcja jest tania, czy droga.

VIX to indeks 30-dniowej zmienności implikowanej, który wyliczany jest na podstawie zmienności implikowanej dla opcji na SPX wygasających w kolejnych dwóch standardowych terminach. VIX = VIN + VIF

VIN – zawiera opcje z bliższym terminem wygaśnięcia
VIF – zawiera opcje z dalszym terminem wygaśnięcia

Magicy z USA tak zrobili, że z tych wszystkich opcji stworzyli jedną wielką „opcję” at the money, która zawsze wygasa po 30-dniach (a dokładnie po 31 dniach), a zmienność implikowaną tej „opcji” nazwali VIX index. To tak w skrócie i bardzo oglądowo.

Jeżeli będzie rósł popyt na opcjach używanych do kalkulacji, odczyt indeksu VIX będzie rósł.
Zdawać by się mogło, że podczas wzrostów SPX inwestorzy prześcigają się w nabywaniu opcji call i indeks VIX winien rosnąć. Nic bardziej mylnego. Podczas wzrostów SPX, paniczne zakupy opcji call (long call na SPX) to bardzo rzadkie zjawisko. Wyjątkiem są stany totalnej euforii zakupowej, wtedy rzeczywiście można obserwować wzrost VIX, przy równoczesnym wzroście SPX. Jednak z reguły są to anomalie i przeważnie oznaki szczytu hossy.

Podczas wzrostów uczestnicy rynku opcyjnego wystawiają opcje call, czyli tworzą podaż na rynku opcyjnym i tym samym spada zmienność implikowana oraz odczyt VIX. Mechanizm został pobieżnie opisany chociażby tutaj: Czas na cofnięcie? W artykule pojawił się wątek VIX Futures, więc szybko można tylko wspomnieć iż notowania VIX Futures nie mają żadnego wpływu na odczyt indeksu VIX. VIX Futures to w dużym uproszczeniu estymacja uczestników rynku wartości indeksu VIX w dniu wygaśnięcia. Ale nie o tym teraz.

Wysoki odczyt SKEW

Z uwagi na tzw. put-call parity cena opcji call zawsze będzie równa/zbliżona cenie opcji put. Gdy pojawia się popyt na opcjach call i ich cena wzrasta, market makerzy, arbitrażyści będą bidować wyżej opcje put. Gdy pojawia się popyt na put, będzie bidowana cena call. I adekwatnie dla podaży.

Gdy w rynku byka pojawiają się wspomniane wcześniej podmioty, które shortują opcje call, spada indeks VIX. W każdym momencie mogą pojawić się czynniki, które wywołają strach u uczestników rynku i rozpocznie się szturm na opcjach put. Czym jest short call i long put? Syntetyczną pozycją krótką na instrumencie bazowym.

long call = long stock + long put
short call = short stock + short put
long put = short stock + long call
short put = long stock + short call
long stock = long call + short put
short stock = short call + long put

Co jest jednak najistotniejsze w tym wszystkim to zachowanie indeksu SKEW, który jest tak skonstruowany, iż jego wartość rośnie w momencie zmożonej aktywności podażowej na opcjach call SPX (sell to open) przy jednoczesnym zwiększonym popycie na opcjach put (out the money – znacznie poniżej obecnej wartości SPX) i znikomym popycie na opcjach call. Im bardziej euforyczne ruchy po stronie popytu na put, tym bardziej dynamiczny wzrost indeksu SKEW.

Dynamika wzrostu wartości indeksu SKEW jest zależna od ceny wykonania opcji put, które są tematem euforycznych zakupów. Im dalszy strike opcji (deep out the money) tym wyższy odczyt indeksu SKEW. Euforyczny zakup opcji put (deep out the money) niekoniecznie zawsze jest dobrym rozwiązaniem i może wskazywać na duży błąd w strategii zabezpieczającej. Zakup opcji put bliżej aktualnej wartości SPX będzie powodować brak wzrostu indeksu SKEW.

smile VIX vs SKEW  czyli o pułapce słów kilka

Wartość indeksu SKEW będzie spadać w przypadku większego popytu na call i zakupie opcji put bliżej aktualnej wartości SPX. Gdy rynek SPX spada dochodzi do wystrzału na indeksie VIX, co jest naturalne. Od czasu do czasu spadkowi SPX oraz wzrostowi VIX towarzyszy spadek wartości indeksu SKEW.

Określane jest to przeze mnie pułapką na misie. Taki układ mówi, iż giełdowe byki dokonały idealnego hedge i liczą na wzrost wartości indeksu SPX w kolejnych 21 sesjach – co przejawia się kupnem opcji call. Jak zostało wspomniane na początku, popyt na opcjach winduje zmienność implikowaną. Im wyższy odczyt VIX przy spadku SKEW oraz spadku indeksu SPX, tym większy popyt na opcjach call i oczekiwania uczestników rynku, co do ruchu w górę.

Powyższe tłumaczy dlaczego indeks SKEW jest na niskim poziomie a indeks SPX spada.

skew VIX vs SKEW  czyli o pułapce słów kilka

13 maja pojawiła się pułapka na misie. Czyli pojawił się popyt na opcjach call, a giełdowe byki zaczęły otwierać zabezpieczenia opcjami put (out the money) poniżej poziomu 2800. Co się stało po sesji 13 maja, gdy zachowanie uczestników rynku potwierdziło pojawienie się pułapki. Indeks eksplodował powyżej poziomu 2892.

spx VIX vs SKEW  czyli o pułapce słów kilka

Obecnie SPX znajduje się około 60 punktów poniżej poziomów z 13 maja, czyli są to najprawdopodobniej poziomy, które zostały wykorzystane przez giełdowe byki jako zabezpieczenie swoich pozycji długich, które notabene są od początku roku w sporych zyskach. Indeks SKEW i VIX w tej chwili maluje jeden obraz: Uczestnicy rynku opcyjnego SPX wyceniają wzrosty w ciągu 21 sesji, przy jednoczesnym idealnym zabezpieczeniu swoich portfeli na wypadek jakiegoś zdarzenia, które spowodowałoby aktywację dużych pozycji krótkich.Kilka zasad obowiązujących na tej stronie odnośnie komentarzy. Automatycznie usuwane są komentarze:
1) Obrażające innych czytelników i autorów strony. Atakuj ideę, nie człowieka.
2) Typu „No to long”, „gruby wywozi”. Zawierające nieuzasadnione sformułowania.
3) Zawierające wulgaryzmy.

Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
73 3706

Wczorajsza sesja na SPX wygenerowała sygnał sprzedażowy i tym samym pojawiła się pozycja krótka po wznowieniu handlu na rynku terminowym. Sygnałem do zajęcia pozycji było wspominane ostatnio zamknięcie SPX poniżej poziomu 2801.43. Pozycja została zajęta na kontrakcie terminowym E-mini S&P 500 Futures z poziomu 2780.50.

Problem w tym, że mogłem zostać złapany w pułapkę na misie. Indeks SKEW po wczorajszej sesji zaliczył kolejne minima.

skew 4 Złapany w pułapkę na misie?

Ale co najgorsze to dołączyłem z pozycją do spanikowanych retaili, którzy wykazują już ekstremalnie negatywny sentyment.

nu 1 Złapany w pułapkę na misie?

A to może oznaczać, że znalazłem się w sidłach. Pozycja przez większość dnia oscylowała na minusie w przedziale -10 -20 pkt. Dopiero parenaście minut temu pojawiło się niewielkie cofnięcie. To cofnięcie natomiast skutkowało odpaleniem zlecenia SL dla pozycji długiej w strategii intraday na naruszenia strefy popytowo podażowej.

Także pozycja intraday long z poziomu 2789.50 wyleciała na SL -12 pkt.

emini 1 Złapany w pułapkę na misie?

Stop loss dla pozycji krótkiej mid-term na poziomie 2805.75 i będzie to również miejsce do przekręcenia się na pozycję długą.

Na DAX Futures nadal bez pozycji. I najbliższa okazja do long to DAX Futures H4 swing long, czyli zamknięcie H4 powyżej 11 958. Pozycja krótka w przypadku wybicia 11 837.50Kilka zasad obowiązujących na tej stronie odnośnie komentarzy. Automatycznie usuwane są komentarze:

1) Obrażające innych czytelników i autorów strony. Atakuj ideę, nie człowieka.
2) Typu „No to long”, „gruby wywozi”. Zawierające nieuzasadnione sformułowania.
3) Zawierające wulgaryzmy.

Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
63 4034

Początek tygodnia na SPX, E-mini S&P 500 Futures oraz DAX Futures nie przyniósł rozstrzygnięcia. Tym samym nadal czekam z okazjami na wejście w spekulacje. Handel intraday oczywiście jest pomijany oprócz E-mini S&P 500 Futures.

Co jednak może zaskakiwać to relatywny spokój na indeksie SPX. Indeks SPX od 3 maja cofnął się o -4.86%, gdzie w tym samym czasie FANG+ cofnął się o -14.38%.

nyfang Początek tygodnia bez rozstrzygnięcia

spx 2 Początek tygodnia bez rozstrzygnięcia

Być może ta relatywna siła SPX tłumaczy pojawienie się pułapki na giełdowe misie. Indeks SKEW nadal zniżkuje przy relatywnie wysokich odczytach indeksu VIX.

skew 3 Początek tygodnia bez rozstrzygnięcia

Ciekawe jest również zachowanie uczestników rynku VIX Futures i rozłożenie się krzywej.

vix futures term structu 1 Początek tygodnia bez rozstrzygnięcia

Uczestnicy rynku jakoś niespecjalnie nastawieni są na większe spadki, tym samym jeśli dojdzie do spadków będą one bardzo dynamiczne. Potwierdza to również hipoteza nt. wsparć i oporów. Aktualne zachowanie uczestników rynku opcyjnego w okolicach 2800 punktów sprawia, iż to właśnie te okolice są najistotniejszym poziomem wsparć. Jeżeli dojdzie do wyłamania wtedy spore cofnięcie.

Niemniej jednak giełdowe byki nadal są w kontroli – w końcu nie dziwi to w przypadku silnych trendów wzrostowych.

bpspx Początek tygodnia bez rozstrzygnięcia

W strategii intraday na E-mini S&P 500 Futures bez zmian. Po 2 miesiącach wynik utrzymuje się powyżej 100 punktów. Z racji tego, że do rolowania serii dochodzi już za 2 tygodnie, strzelenie rekordowego wyniku z ostatniej serii +359.25 pkt wydaje się być już niemożliwe.

emini Początek tygodnia bez rozstrzygnięcia

Aktualnie w portfelu pozycja krótka z poziomu 2800 z SL na poziomie -11.50 pkt.
Pozycja długa w przypadku naruszenia o 1 punkt poziomu 2816.75.

Na DAX Futures bez zmian. Uczestnicy rynku wyczekują większych wzrostów i cel dla kampanii pozostaje niezmieniony – 12 745. Na ten czas bez pozycji. Wejście w pozycję długą i rozpoczęcie najpewniej ostatniego etapu w przypadku zamknięcia sesji powyżej poziomu 12 075.

Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 12 204, 12 286, 12 419
Wsparcia: 11 939, 11 857, 11 724

Tygodniowy punkt kierunkowy na poziomie 12 072, w dość ciekawym miejscu bo zbiega się ze strefą cen uśrednionych 50-SMA.Kilka zasad obowiązujących na tej stronie odnośnie komentarzy. Automatycznie usuwane są komentarze:

1) Obrażające innych czytelników i autorów strony. Atakuj ideę, nie człowieka.
2) Typu „No to long”, „gruby wywozi”. Zawierające nieuzasadnione sformułowania.
3) Zawierające wulgaryzmy.

Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
47 4049

Zainicjowana 13 maja pułapka na misie na amerykańskim indeksie S&P 500 trwa w najlepsze. Od 13 maja stronie podażowej nie udało się zepchnąć handlu poniżej poziomu 2811.87, miast tego strona popytowa wzięła w sidła giełdowe miśki powyżej poziomu 2870 punktów.

spx 1 Pułapka na misie trwa w najlepsze

Uczestnicy rynku opcyjnego nadal uważają, że strona podażowa (uskuteczniający krótką sprzedaż) może jedynie pomarzyć o większych spadkach. Przejawia się to ponownie niskim odczytem indeksu SKEW oraz relatywnie wysokim odczytem indeksu VIX.

skew 2 Pułapka na misie trwa w najlepsze

vix 2 Pułapka na misie trwa w najlepsze

Również giełdowe byki, które zdecydowały się teraz na realizację zysków raczej nie winny zepchnąć notowań do niższych poziomów.

Ostatnie 2 tygodnie były dosyć dobre dla strategii intraday na E-mini S&P 500 Futures, której wynik przekroczył już 100 punktów.

e mini 2 Pułapka na misie trwa w najlepsze

Strategia przez 1.5 miesiąca oscylowała w okolicach zera punktów.

Wybicie 2892.15 będzie dla mnie okazją do wejścia w krótkoterminową pozycję długą z celem 3000 punktów. Natomiast wybicie 2801.43 to pozycja krótka. Niemniej jednak nawiązując do sytuacji na rynku i ostatniego artykułu – „„Klif fiskalny vs. trade war – let’s go retro” – ciężko doszukać jakiś pro-spadkowych sygnałów.

Oczywiście pozycje za pośrednictwem kontraktów E-mini. Wybicia na indeksie, a pozycje na kontrakcie.


Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

1,153PolubieńPolub
992ObserwującychObserwuj