Reguły spekulant.com.pl

Reguły spekulant.com.pl

Udostępnij na:

Przestrzeganie poniższych zasad jest dobrowolne, ale obowiązkowe w przypadku korzystania z witryny. Jeżeli Czytelnik nie godzi się z poniższym regulaminem, może złożyć reklamację na adres info@spekulant.com.pl, która z góry zostanie rozpatrzona negatywnie, a Czytelnik poinstruowany o zaprzestanie korzystania z witryny.

Nie uważamy się za guru giełd.
Nie bronimy opublikowanych analiz.

Dla nas aktywność na rynkach finansowych jest czymś więcej niż śledzeniem notowań. Naszym celem jest rzucenie wyzwania każdej konwencjonalnej mądrości rynkowej. Wierzymy, że dostarczenie obiektywnej i unikalnej wiedzy pozwoli na bardziej konsekwentnei szybsze składanie zleceń, wykorzystanie trendów oraz da swobodę w zakresie przeciwstawiania się trendom lub pozostania poza rynkiem.

Artykuły na stronie spekulant.com.pl stanowią usystematyzowany zbiór wiedzy, idei, komentarzy i przemyśleń rynkowych autorów strony. W łopatologiczny sposób przedstawiane są modele rynków finansowych, analizy strategii inwestycyjnych z myślą o obiektywnej i unikalnej wartości dla czytelników.

Analizy zawarte w publikacjach na stronie spekulant.com.pl (dalej „blog;) nie mogą być uznane za jakiekolwiek rekomendacje i wyceny, nie można ich również interpretować jako rodzaj doradztwa inwestycyjnego lub finansowego. W szczególności raporty i analizy nie są rekomendacją nabycia lub zbycia oznaczonych instrumentów finansowych (akcje, kontrakty terminowe, opcje) albo powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczącej tych instrumentów. W szczególności analizy należy traktować jako nieodpłatne usystematyzowane zbiory informacji i uargumentowanych opinii autora spekulant.com.pl

Historyczne wyniki nie są gwarantem przyszłych zysków/strat.

Liczymy na konstruktywną krytykę prezentowanych systemów, strategii, idei w taki sam sposób w jaki my oceniamy, czyli argumentuj. Brak argumentacji sprawia, że opinia jest tylko opinią i można ją wyrzucić do śmieci. Tak też robimy. Nie chcemy bawić się w charytatywnych edukatorów podstaw logicznego myślenia i nie zamierzamy uczyć jak dyskutować konstruktywnie. Atakuj ideę, a nie człowieka. Komentarze atakujące innych, a szczególnie w sposób wulgarny, są usuwane.

Minimalna liczba znaków w komentarzu jest ograniczona. Dodawanie pytań, ciągu przypadkowych znaków lub informacji o tym, że komentarz jest za krótki w celu ominięcia limitu, będzie skutkować usunięciem komentarza. Stawiamy na jakość, a nie ilość.