Timber by EMSIEN-3 LTD
poniedziałek, Styczeń 20, 2020
Authors Posts by spekulant

spekulant

1677 POSTS 5820 COMMENTS

Generalnie ubiegły tydzień był bez znaczenia w kontekście portfelowym, także nie ma zbytnio o czym pisać. Wpis dla samej idei wpisu, coby zachować ciągłość.


Long srebro

Ekspozycja wzrostowa zostaje utrzymana, podobnie jak SL i pozostałe założenia z Q1 2020 Portfolio


Long złoto

Podobnie jak ze srebrem. Ekspozycja długa utrzymana, SL na poziomie 1535 pozostaje bez zmian.


Long VXX/VIX Futures

17 stycznia wygasła styczniowa seria opcji VXX i spread call przyniósł stratę rzędu $16 USD. Także estymata co do zasięgu wyskoku VXX okazała się lekko przeszacowana.

Shotgun VIX Futures pozostaje bez zmian.


Short E-mini S&P 500, Nasdaq 100 Futures

Nadal bez ekspozycji na amerykański rynek. Ubiegły tydzień był kontynuacją wzrostów, tym samym nie pojawiła się żadna okazja do wejścia w pozycję krótką wykorzystującą mean-reversion w trendzie wzrostowym. Założenia pozostają bez zmian. Wejście w strefę cen uśrednionych 10-SMA będzie dla mnie sygnałem do zajęcia ekspozycji spadkowej na obu rynkach. SL 1 tick powyżej ubiegłotygodniowych szczytów.

W strategii intraday wynik za ubiegły tydzień to -5 pkt. Na obecnej serii jest to -45.5 pkt. Od momentu wdrożenia +666.5 pkt.


Short DAX Futures

Bez zmian. Pozycja krótka z 13 stycznia pozostaje, cel 11 425 pozostaje bez zmian. SL bez zmian.


Short dolar

Pozycja zamknięta zleceniem stop -$500.Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
2 2012

Od jakiegoś czasu otrzymuję sporo zapytań odnośnie przydatności analiz poszczególnych spółek w odniesieniu do handlu DAX Futures. Coś na zasadzie „Po co analizować cały indeks, skoro można jedynie kilka spółek wchodzących w jego skład” lub „Po co analizować kontrakt futures skoro można analizować spółki.”

Teoretycznie można wszystko. W praktyce dobierając złe dane do złej metodologii nie otrzymamy dobrego wyniku. Garbage in, garbage out.

Jak zatem wygląda sprawa z DAX?

Na pierwszy rzut oka wydaje się być oczywista. Trzydzieści spółek wchodzi w składu indeksu DAX, każda spółka ma przypisaną wagę. Im większa waga tym większy udział w indeksie. Logicznie więc mogłoby się zdawać, że spółki o łącznej wadze przekraczającej 50% mają największy wpływ na zachowanie indeksu.

W przypadku DAX, dziesięć spółek łącznie przekracza grubo 50%. Tym samym można dojść do wniosków jak powyżej. Po co analizować wszystko jak można tylko dziesięć.

dax wagi Komponenty DAX vs. DAX Futures

Teoretycznie można byłoby jeszcze bardziej zawęzić obszar analizy do sektorów. Po co analizować spółki, skoro można pojedyncze sektory. W zależności od przyjętej klasyfikacji, wagi sektorów w DAX prezentują się następująco.

dax sektory stoxx Komponenty DAX vs. DAX Futures

Klasyfikację STOXX można sobie odpuścić, chyba że ktoś lubi mentalny masochizm w postaci sektora „Others”.
GICS jest już bardziej „mental friendly”.

dax gics Komponenty DAX vs. DAX Futures

Wszystko pięknie ładnie, ale…. DAX Futures to pochodna dochodowego indeksu DAX (Performance index), a nie cenowego indeksu DAX.

Jaka jest różnica?

DAX (Performance index) w swojej wycenie uwzględnia wszystko co jest związane z dywidendami, prawami poboru, skupem akcji własnych itd. Główna różnica pomiędzy indeksami leży w kalkulacjach. DAX Performance index zakłada, że zyski z dywidend są re-inwestowane, dodatkowo uwzględniane są zmiany związane z prawami poboru. Indeks cenowy tego nie zakłada i uwzględnia jedynie zmiany cen komponentów DAX.

Co to oznacza?

Po pierwsze DAX Performance Index jest „napompowany”. Niemcy ze względów jedynie marketingowych zrobili z niego indeks główny. Wszystko po to, aby pokazać zagranicznym inwestorom jak bardzo re-inwestowanie zysków w niemieckie spółki jest dochodowe. Nigdzie na świecie taki zabieg nie został wdrożony. Indeksy „Total Return” są z reguły indeksami „pobocznymi”, mimo iż są znacznie lepszymi wskaźnikami niż indeksy oparte jedynie o cenę spółek.

Gdyby opierać swoje inwestycje jedynie o zmiany ceny komponentów DAX, wynik w ostatnich 10 latach byłby gorszy o ponad 30%, niż gdybyśmy np. re-inwestowali zyski z dywidend.

dax vs dax2 Komponenty DAX vs. DAX Futures

Dlaczego tak się dzieje?

Uwzględnienie dywidend w wycenie indeksu powoduje, że teoretycznie indeks dochodowy może „poruszać się” inaczej niż zmiany cen komponentów DAX. I tak też się dzieje. Przez 22% czasu DAX Performance Index i DAX Futures poruszają się inaczej niż zmiany cen komponentów.

dax daily returns Komponenty DAX vs. DAX Futures

Ostatnią dość sporą różnicę można było zaobserwować w czerwcu minionego roku.

18.06.2019
DAX cenowy: -0.60%
DAX wynikowy: +2.01%

19.06.2019
DAX cenowy: +2.49%
DAX wynikowy: -0.19%

Jeżeli analitycy więc skupiają się na analizie komponentów DAX w odniesieniu do DAX Futures ze szczególnym naciskiem na analizę ceny, wyszukiwanie poziomów oporów/wsparć, przeróżnych figur geometrycznych, fal Elliotta, Fibonacci Pivots, RSI, Stochastic itd. mogą operować na złych danych.

Trzeba mieć zawsze w tyle głowy, że ich wykres przedstawia poziomy cenowe, a nie re-inwestowane dywidendy, prawa poboru i to wszystko, co przedstawiają indeksy dochodowe. Dodatkowo waga w indeksie to nie wszystko.

dax komponenty Komponenty DAX vs. DAX Futures

Warto również zwrócić uwagę na współczynnik beta. O wykorzystaniu bety, smart bety oraz wag indeksów pisałem jakiś czas temu tutaj: Indeksy giełdowe, wagi ich komponentów i smart beta

Beta niejako informuje inwestora o „wrażliwości” konkretnego aktywa w odniesieniu do rynku/benchmarku. Wartości beta ulegają ciągłym zmianom, jednak nie są to zmiany o 180 stopni.

W świadomości inwestycyjnej przyjęło się poniższe klasyfikowanie spółek ze względu na betę.

Spółki z betą powyżej 1 to spółki agresywne.
Spółki z betą poniżej 1 to spółki defensywne.

beta Komponenty DAX vs. DAX Futures

Natomiast dzięki wskaźnikowi beta można określić w jakim stopniu zmiana cen danej spółki zależy od zmian na rynku lub też jaka zmiana ceny danej akcji towarzyszy zmianie ceny indeksu o jedną jednostkę.

Beta 2 Komponenty DAX vs. DAX Futures

Biorąc powyższe, analiza spółek wchodzących w skład indeksu DAX ma sens głównie w kontekście portfela, a nie prognozy zachowania samego indeksu, czy DAX Futures.

Potwierdzić to też może inna charakterystyka kontraktów terminowych jakim jest fair value oraz efekt contango i backwardation –

Generalnie kontrakt terminowy jest przeważnie notowany powyżej wartości instrumentu bazowego. Wynika to z faktu, is wskaźnik stopy dywidend wypłacany dla całego koszyka akcyjnego jest niższy od utrzymania kontraktu terminowego.
Im wyższe oprocentowanie, przy małych dywidendach tym bardziej opłacalne jest trzymanie kontraktu.

fdax vs dax Komponenty DAX vs. DAX Futures

Jeśli z jakiś powodów podczas contango, cena kontraktu DAX Futures znajdzie się poniżej fair value, do gry wkraczają arbitrażyści. Zaczną nabywać kontrakty, przy jednoczesnej sprzedaży koszyka akcji tak długo jak zostanie zniwelowana różnica pomiędzy kontraktem a fair value.

Podobnie dzieje się w przypadku, gdy wartość kontraktu odleci za bardzo w górę. Arbitrażyści nabywają koszyk akcji zwiększając ich cenę, przy jednoczesnym shortowaniu DAX Futures zmniejszając ich cenę. Różnica jest zyskiem.


Podchodząc racjonalnie do tematu i biorąc powyższe pod uwagę, inwestor ma możliwość obiektywnej oceny, czy stawianie prognoz na komponentach DAX w oparciu o analizę ceny daje rzeczywistą przewagę w postawieniu prognozy dla DAX Futures.

Należy również pamiętać, że nawet najlepsza prognoza, która nie zostanie uzupełniona o konkretne metody działania, nie będzie systemem transakcyjnym. Analiza to nie system transakcyjny, o czym wielu analityków regularnie zapomina.Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
5 2103

Indeks S&P 500 osiąga kolejne maxima, a krótkoterminowym inwestorom handlującym z trendem co raz ciężej o pozytywną stopę zwrotu. Grudniowa euforia zakupowa zakończyła się jak większość tego podobnych anomalii w przeszłości. Aby dokładnie zrozumieć mój tok myślenia należy cofnąć się do wpisu z 22 grudnia 2019 r – Punkt kulminacyjny – czego boją się Amerykanie? Okazja do wielkich wzrostów?

Wczorajsza sesja to kolejny wystrzał sentymentu w USA wśród wspomnianej grupy uczestników rynku. Co prawda nie jest to może przesadzona euforia zakupowa, co niejako może znaleźć swoje uzasadnienie, iż pojawiła się dopiero pod koniec amerykańskiej sesji. Jednak skala zwrotu praktycznie o 180 stopni w ciągu zaledwie paru godzin jest już wymowna.

nu Punkt kulminacyjny – czego boją się Amerykanie? Okazja do wielkich wzrostów? II

I od razu można zadać pytanie. Czy retailom zakupującym akcje w końcówce wczorajszej sesji uda się zrealizować przyzwoite zyski w 5-dniowym oknie inwestycyjnym?

spx short term Punkt kulminacyjny – czego boją się Amerykanie? Okazja do wielkich wzrostów? II

Uważam podobnie jak w grudniu, że zakończy się to ponownie stratą lub niewielkim zyskiem, który nie będzie sie różnić od klasycznego day tradingu.

Z resztą ostatnie badanie Dalbar Inc. pokazuje dobitnie, że gdyby stworzyć aktywo oparte o wyniki portfelowe przeciętnego inwestora, zysk nie przekroczyłby 2% na przestrzeni ostatnich 20 lat.

investors Punkt kulminacyjny – czego boją się Amerykanie? Okazja do wielkich wzrostów? II

Trochę inaczej wygląda sytuacja wśród handlujących na średni termin, gdzie euforyczne nastroje uległy lekkiemu schłodzeniu. Chociaż nadal są to oczekiwania dość wygórowane.

nulong Punkt kulminacyjny – czego boją się Amerykanie? Okazja do wielkich wzrostów? II

Powodem tego zachowania najprawdopodobniej jest zmienność, która pojawiła się w okresie świąteczno-noworocznym. I tutaj można gdybać i głowić się, czy ta zmienność pojawiłaby się, gdyby nie incydent w Iranie? Na to pytanie nie poznamy odpowiedzi. Niemniej jednak incydent wpisał się idealnie w oczekiwania Amerykanów.

Kolejne pytanie, czy zatem odczyty SKEW i VIX z tamtego okresu nadal mogą sugerować kolejne mocne wzrosty w USA? Na ten czas indeks SPX wzrół o 2.11%.

Jeśli jednak przyjrzeć się dokładnie średnioterminowym sentymentom, dostrzec można coś bardzo ciekawego. Otóż skrajne zachowania w takiej skali jak od 2 lat nie były wcześniej nigdzie widziane. A to może sugerować jedno. Potencjalnie indeks SPX wzrośnie o kolejne 20-30% w 2020 r. jednak po drodze pojawią się potężne swingi, które z roku na rok są mocniejsze.

Jak mocne? Od stycznia 2018 r. pojawiło się 8 swingów SPX o średnim zasięgu 251,87 pkt. a 2019 r. tak jak wspomniane we wcześniejszych wpisac to wychodzenie z okresu drawdownu.

Nie jest to otoczka przyjazna do handlu z trendem, szczególnie gdy inwestor wspomaga się lewarem. Myślę, że 2020 pod tym względem będzie jeszcze gorszy. Stąd też podtrzymuję swoje zdanie, że zmienność jako aktywo będzie dominować w 2020 r. Czy zatem handel kierunkowy z trendem z wykorzystaniem lewara na SPX opłaca się jeszcze? Nie wiem. Dla większości nie opłacił się w 2018, czy 2019.Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
8 1673

Drugi tydzień kampanii marcowej sponsorowały break eveny, co głównie było wynikiem zwiększonej zmienności na rynkach finansowych o czym wspominałem tutaj: „Kampania marcowa – pierwsze cele zrealizowane”. Wszystko wskazuje na to, że zmienność będzie rozdawać karty w kolejnym tygodniu, co jest związane z długo wyczekiwanym podpisem pod dokumenty znoszące amerykańskie cła, które nigdy nie zostały nałożone na Chiny :-) Mniejsza z tym.


Long srebro

Ekspozycja długa bez zmian. SL bez zmian, target bez zmian.


Long złoto

Ekspozycja długa bez zmian. SL bez zmian, target bez zmian.


Long VXX/VIX Futures

Bez zmian :-)


Short E-mini S&P 500, Nasdaq 100 Futures

E-mini S&P 500 Futures bez pozycji, ale notowania nadal blisko górnego ograniczenia strefy cen uśrednionych 10-SMA. Wejście w strefę będzie dla mnie sygnałem do zajęcia pozycji krótkiej. SL 1 tick powyżej szczytu ATH (3287).

ESF 10 SMA Kampania marcowa  tydzień II

Edycja 14.01.2020 – nadal bez pozycji. Nowy szczyt na 3296.75

E mini Kampania marcowa  tydzień II

Poodbnie na E-mini Nasdaq. Bez pozycji, wyczekiwanie na sygnał.


DAX Futures

Jak do tej pory kampania marcowa nie różni się niczym od pozostałych sześciu. Jedyne co mnie martwii to czas z jakim to wszystko się odbywa. W tym roku miną dwa lata od pierwszych transakcji w tym podejściu.

Ale wracając do teraźniejszości. Spadek po pojawieniu się sygnału wyniósł jak do tej pory 362 pkt. MAE dla sygnału to -149 pkt, także jest ok.

Handel na Mini-DAX Futures odbywa się nadal wewnątrz formacji megafonu, a piątkowe zamknięcie na poziomie 13 460 spełniło wymogi do zajęcia pozycji krótkiej. Wymogiem było odbicie, czyli zamknięcie minimum 40 pkt od górnego ograniczenia, które wyznaczone jest przez lokalny szczyt.

Ekspozycja krótka zostanie wznowiona wraz z otwarciem rynku terminowe w Niemczech za niespełna 1.5 godziny.

Gdyby założenia okazały się błędne pozycja zostanie zamknięta na SL 2x ATR(21), czyli -356 pkt.

DAX megafon Kampania marcowa  tydzień II

Od razu śpieszę z tipsem. Na wykresie zaznaczony jest poziom rozliczenia kontraktu. Ostatnia transakcja miała miejsce na poziomie 13 460, ale cena rozliczenia kontraktu zostaje ustalona o 17:30 na zamknięciu rynku kasowego. W piątek był to poziom 13 491. Stąd też handel w Europie po 17:30 nie ma większego sensu. Brak płynności.

Tygodniowe wsparcia i opory na Mini-DAX Futures
Opory: 13 547, 13 690, 13 922
Wsparcia: 13 083, 12 940, 12 708

Tygodniowy punkt kierunkowy na poziomie 13 315


Short dolar

Bez zmian.Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
0 1262

2019 rok można powiedzieć był okresem przełomowym dla polskich inwestorów za sprawą debiutów funduszy indeksowych „ETF” od AgioFunds TFI S.A.

BETA ETF Beta ETF  nowe możliwości spekulacyjne na GPW i nie takie, o których myślicie

Zainteresowanie tymi produktami jest dość duże, jednak myślę, że mogłoby być większe. Trzymam kciuki aby było jak największe. Chłopcy i dziewczyny z AgioFunds naprawdę starają się, by zapewnić jak najlepsze relacje z potencjalnymi nabywcami jednostek funduszy. Wyjaśniają w sposób łopatologiczny metody działania ETF, które nie oszukujmy się, w Polsce do tej pory albo były nieznane dla większośći, albo przedstawione po macoszemu.

Relacji z uczestnikiem rynku może pozazdrościć każdy dział „relacji inwestorskich” spółek z GPW.

Tyle tytułem wstępu. ETFy na indeksy z „grupy WIG” (szczególnie Beta ETF mWIG40TR i planowany Beta ETF sWIG80TR) mogą od teraz pomóc tworzyć nowe lub ulepszać dotychczasowe strategie spekulacyjne związane ze zmianami w indeksach giełdowych.

ETF ze względu na swoją konkstrukcję musi idealnie (lub prawie idealnie) odzwierciedlać indeks. Co za tym idzie zarządzający muszą nabywać/zbywać odpowiednie ilości aktualnych komponentów mWIG40 i sWIG80.

Zarząd GPW okresowo przeprowadza rewizje w składach indeksu (kwartalne/roczne), te rewizje muszą być wcześniej podane do publicznej informacji. Przykład:

uchwala gpw Beta ETF  nowe możliwości spekulacyjne na GPW i nie takie, o których myślicie

Co w takim przypadku musi zrobić zarządzający Beta ETF mWIG40TR, czy przyszłego sWIG80TR?

Mówiąc oględnie musi nabyć walory wchodzące do indeksu. W zależności od przyjętego ryzyka, które zostało określone przez łebskich z departamentu ryzyka funduszu,akcje nowych walorów mogą być nabywane na zamknięciu sesji, przed zamknięciem, ba nawet na kilka sesji przed zmianą indeksu. Zbyt duży popyt na akcje może stworzyć lukę cenową kolejnego dnia, także te zlecenia muszą być jakoś rozłożone.

Oczywiście na ten czas Beta ETF’y nie są jakoś bardzo duże, ale z czasem ich AUM będzie wzrastać, a tym samym popyt w dniu zmiany indeksu będzie większy. Agresywne kupno to główny czynnik powodujący wzrost ceny. Natomiast im większy popyt, a mniejsza płynność, tym więszka luka, poślizg na cenach akcji – co może być plusem i minusem.

Własnie ten fakt jest częścią jednej z najbardziej dochodowych strategii spekulacyjnych o średnim lub dużym ryzyku.

Do tej strategii można podchodzić dwojako.

1) Znając algorytm oceny spółek nadających się do danego indeksu, każdy spekulant, czy inwestor może odpowiednio wcześniej przygotować się i nabyć akcje przed komunikatem GPW. W tym przypadku ryzyko jest dość spore i sprowadza się głównie do:

a) umiejętności analitycznych tzw. index flow. Może się zdarzyć, że błędnie wytypowane zostały spółki, które wybrała GPW lub w ogóle nie doszło do zmiany indeksu.

b) okresu pomiędzy nabyciem akcji, a ich włączeniem do indeksu. W tym czasie może zdarzyć się absolutnie wszystko. Z racji tego, że mWIG40 i sWIG80 do liderów płynności nie należą, wyobraźnia nie powinna zostawiać złudzeń na jakie ryzyko zostaje wystawiony portfel.

2) Nabycie walor(ów) po komunikacie GPW. W tym momencie stoimi praktycznie na równi z zarządzającym. Otrzymaliśmy tę samą symetryczną informację. Zadaniem spekulanta jest sprytne wejście na rynek przed zarządzającym Beta ETF i sprzedanie mu tych akcji w dniu włączenia spółki do indeksu.

Kolejne lata będą bardzo ciekawe pod tym względem i z pewnością będzie to jeden z elementów mojej spekulacji. Natomiast jednego można być pewnym, tego typu podejście nie lubi konkurencji na rynku. Wiadomo, większa konkurencja, większe ryzyko. Także można zapomnieć, że ktokolwiek przedstawi publicznie informacji jak analizować index flow :-) Za te informacje zgarnia się grubą kasę.

Historyczne portfele indeksów (format pdf) z grupy WIG można znaleźć na stronie GPW – Główny Rynek GPW – Historyczne portfele indeksów lub w formie CSV na naszej stronie (http://spekulant.com.pl/narzedzia/historyczne-portfele-indeksu-wig20/)

Tymczasem roczny limit na IKE zostaje w pełni przeznaczony na włączenie BETA ETF mWIG40TR i mWIG20TR do zabezpieczenia emerytalnego.Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

Początek roku rozpoczyna się od realizacji pierwszych celów dla portfela średnioterminowego – Q1 2020 Portfolio, które zgodnie z oczekiwaniem w kilku przypadkach stanowią tzw. poziomy „break even”.


Srebro

Notowania marcowego kontraktu zbliżyły sie na 41.5 pkt/USD do górnej bariery realizacji zysku. Poziom akceptowalnej straty nadal znajduje się na poziomie 1750 pkt. W tej chwili wynik oscyluje w okolicach zera punktów po dość dynamicznym 100-punktowym cofnięciu.

srebro 1 Kampania marcowa  pierwsze cele zrealizowane


Złoto

O wiele ciekawsza sytuacja jest na rynku złota, gdzie po tzw. „Iranian Flash Crash” notowania zbliżyły się na 7 pkt/USD do górnej bariery 1620 USD i podobnie jak na srebrze doszło do dynamicznego cofnięcia. Break even na $15 (1535) pozostaje niezmieniony.

Jeżeli trend wzrostowy będzie kontynuowany, ekspozycja długa zostanie zwiększona na poziomie 1592 USD.


Long VXX, VIX Futures

Ekspozycja wzrostowa pozostaje poprzez serię wygasającą w lutym bez zmian.


Short E-mini S&P 500, Nasdaq 100 Futures

W dniu wczorajszym notowania zeszły poniżej poziomu 3200 pkt, stop loss został przestawiony na break even (+ 5 pkt) i parę godzin później strzelony. Ekspozycja spadkowa zostanie wznowiona jeśli pojawi się klasyczne mean reversion lub euforia zakupowa przy szczytach. SL standardowo 1-1.5x standardowe odchylenie lub odpowiednik ATR.

Mean reversion w ujęciu dziennym jest cholernie ciężkie do wyłapania, ale możliwe. Co mam na myśli pisząc „jeśli pojawi się klasyczne mean reversion”? Nic innego jak wejście notowań w strefę cen uśrednionych 10-SMA. Strefa cen uśrednionych SMA to 10-sesyjna zwykła średnia krocząca poprowadzona po cenach maksymalnych o raz 10-SMA poprowadzona po cenach minimalnych.

e mini Kampania marcowa  pierwsze cele zrealizowane

W przypadku Short E-mini Nasdaq 100 Futures podobnie. Zgodnie z założeniem po naruszeniu dołków, postawiony break even +15 pkt. strzelony tego samego dnia. Ekspozycja zostanie wznowiona pod ten sam koncept, co dla E-Mini S&P 500.

E mini nasdaq Kampania marcowa  pierwsze cele zrealizowane

Ekspozycja po 1 kontrakcie.


Short DAX Futures

W rozpoczętej 30-go grudnia kampanii marcowej DAX Futures pierwsze zyski. Po spadku przekraczającym 2x ATR(21) i zejściu kontraktu poniżej psychologicznego poziomu 13 000 punktów, stop loss przestawiony na break even +15 pkt i strzelony tego samego dnia.

Na notowaniach marcowej serii klasyczny megafon.

megafon Kampania marcowa  pierwsze cele zrealizowane

Zamknięcie w postaci odbicia od górnego ograniczenia formacji, będzie dla mnie sygnałem do ponowienia ekspozycji spadkowej DAX Futurs. Poprzez odbicie od górnego ograniczenia mam na myśli zamknięcie minimum 40 pkt. poniżej dzisijeszego szczytu (13 520).

Z uwagi na zwiększoną zmienność w ostatnich dniach, wstępny stop loss będzie ustawiony na poziomie 1.5 x ATR(21). Pozycja to dwa kontrakty Mini-DAX Futures.

Zwiększenie ekspozycji do trzech kontraktów w przypadku realizacji założeń strategii DAX Futures H4 Swing Short. SL 2x ATR(30) dla interwału 4-godzinnego.

DAX Swing Short 1 Kampania marcowa  pierwsze cele zrealizowane

Kolejne potencjalne zejście poniżej poziomu 13 000 będzie zwiększeniem break even na +100 pkt. Oczywiście przy założeniu, że uda się otworzyć pozycje krótkie.

Może się również zdarzyć tak, że pierwsze w kolejności zostanie zrealizowane założenie swing short. Wtedy od razu ekspozycja będzie wynosić 3 kontrakty.


Short dolar

Ekspozycja krótka poprzez kontrakt na indeks dolara. Obecnie wynik znajduje się pod kreską -236 USD. Akceptowalna strata to -500 USD.Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
0 1842

Kilka dni temu moją uwagę przykuł nagłówek w cnbc.com ‘First five days’ indicator, which has a solid track record at predicting year, off to good start.

Według Stock Almanac Trader w 80% przypadkach indeks S&P 500 kończy rok ze średnim wzrostem 13%, jeśli w ciągu pierwszych pięciu sesji indeks zamknie się z wynikiem dodatnim. Co jest w tym wszystkim najistotniejsze i co wyraźnie podkreśla autor analizy, predykcyjna wartość wskaźnika może być wynikiem przypadku.

efekt stycznia Efekt stycznia i S&P 500

Jedno jest pewne, na koniec 2020 nikt nie będzie o tym pamiętać :-)
No przecież SPX nie wskoczył na 3200 pod koniec 2019, bo pięć pierwszych sesji stycznia dało wynik dodatni…

Generalnie teoria jest lekką modyfikacją innego znanego mi powiedzenia. Gdy styczeń kończy się nad kreską, SPX zakończy rok na plusie. Można tu jeszcze dodać jakieś rajdy św. Mikołaja czy efekt Halloween, który rozpoczął sie w październiku i potrwa jeszcze przez 4 miesiące :-)

Ale wróćmy do stycznia….

Efekt stycznia i wpływ na wyniki indeksów zostały zaobserwowane po raz pierwszy w 1943 r. przez Sidneya Wachtela. Swoje obserwacje poparł na wynikach indeksu pomiędzy 1925 a 1943. Chłopcy z Goldman Sachs stwierdzili, że efektu stycznia nie ma od 1974 lub jest bardzo ograniczony.

Co ciekawe, rok 1974 może być nieprzypadkowy. Mało kto wie, ale jeszcze na początku lat 70-tych ubiegłego wieku, wolumen rynkowy nie był udostępniany przez wszystkich i dla wszystkich. Dopiero rewolucja technologiczna zapoczątkowana przez Instinet i plany otwarcia giełdy NASDAQ zmieniły dostęp do tych informacji.

Czy zatem wyniki w styczniu rzeczywiście wpływają na wyniki SPX na koniec roku?

Można to dość szybko sprawdzić poprzez test chi kwadrat. Jak widać poniżej, statystycznie nie ma żadnej zależności pomiędzy wynikami w styczniu a wynikami SPX na koniec roku. Można z miejsca odrzucić główną teorię przyjętą przez autora analizy CNBC i przychylić się do stwierdzenia, że jest to tylko przypadek i wyniki są losowe.

1 chi Efekt stycznia i S&P 500

2 chi Efekt stycznia i S&P 500

3 chi Efekt stycznia i S&P 500

wynik Efekt stycznia i S&P 500

Powyższa Analiza oparta jest o wyniki w latach 1974 – 2019. Dla okresu kiedy po raz pierwszy zaobserwowano „efekt stycznia” (1925-1944), wynik statystyczny chi kwadrat jest podobny. Niezależność.

1925 chi Efekt stycznia i S&P 500

Statystyka statystyką, ale i rzeczywista praktyka rynkowa również potwierdza odrzucenie hipotezy o efekcie stycznia i jego wpływu na cały rok. Trudno sobie wyobrazić by jeden miesiąc mógł przesądzić o kształtowaniu się ceny na przestrzeni kolejnych 11 miesięcy.

Z resztą warto pamiętać o jednej kwestii. Większość uczestników rynku, analityków przedstawiając wyniki w procentach tak naprawdę niszczy informacje jakie zawiera w sobie cena. Informacja o tym, że „coś urosło.spadło” o XX procent ma zerową wartość informacyjną. Abstrahując już od używania sformułowań typu „to urosło/spadło”. Samo „nie urosło/spadło”, ale to temat na inny wpis :-)Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

Już za parę dni sezon inwestycyjny 2020 rozpocznie się na dobre dla wszystkich uczestników rynku, w tym i dla mnie. Podobnie jak w ubiegłym roku będę skupiać się głównie na portfelach średnioterminowych ze szczególnym nastawieniem na zmienność. Wielu może zastanawiać skąd taka decyzja. Szczególnie starych Czytelników, którzy kojarzą tę stronę głównie z handlem intraday na DAX Futures.

Powody są proste:

#1 Dywersyfikacja klas aktywów i strategii.
#2 Strategie krótkoterminowe na poziomie retail nie są w stanie pobić zdywersyfikowanych portfeli średnio/długo-terminowych.
#3 Lepsza miara i kontrola ryzyka, zarządzanie kapitałem. W strategiach krótkoterminowych zarządzanie ryzykiem/kapitałem jest trudne lub praktycznie niemożliwe w przypadku strategii/rynków o negatywnym współczynniku skośności.
#4 Podejście średnioterminowe ogranicza wpływ czynnika psychologicznego.

Oczywiście nie odchodzę całkowicie od strategii intraday/krótkoterminowych. Jednak będą one stanowić jedynie element dywersyfikacji z jak najmniejszą alokacją kapitału. W 2020 strategia intraday na rynku E-mini S&P 500 Futures pozostaje bez zmian, wielkość pozycji również nie ulega zmianie i jest to 1 kontrakt E-mini.

Założenia co do Q1 2020 praktycznie nie uległy zmianie od tych przyjętych z ubiegłego roku. Otwarte pozycje zostaną zrolowane na kolejne serie jeśli oczywiście nie zmieni się bias lub nie zostaną zamknięte. Z nowości w tym kwartale to kontrakt na srebro oraz wspomniane wcześniej dolary

#1 Long Złoto, Srebro
#2 Long VXX oraz VIX Futures
#3 Short Dax, S&P 500, Nasdaq
#4 Short dolar (long eur/usd lub short DX Futures – kontrakt na indeks dolarowy)


Long Złoto, Srebro

Stało się praktycznie standardem, że srebro gdzieś towarzyszy mi w pierwszych miesiącach danego roku, także i teraz nie jest inaczej. Tak jak pisałem w połowie grudnia, okres świąteczno-noworoczny może być ponownie tym, gdzie pojawią się ciekawe okazje inwestycyjne i rzeczywiście pojawiły się m.in. na rynku złota, srebra oraz na indeksie DAX.

srebro Q1 2020 Portfolio

Na srebrze klasyczne wybicie klina, czyli pojawiła się presja popytowa, która nadal jest kontynuowana.
Cel dla pozycji na srebrze (seria futures luty 2020) to 1932-1950. Po osiągnięciu poziomu 1932, trailing stop na 10 punktów, przy 1950 całkowita realizacja pozycji.
Jeśli się pomyliłem, spekulacja zostanie zamknięta na stopie 1750.

Podobnie jest na notowaniach kontraktu na złoto. Wybicie z klina, presja popytowa i kontynuacja trendu. Cela dla złota to poziomy 1620-1640.

złoto Q1 2020 Portfolio

W tej chwili Stop Loss jest już na +15 pkt (1534).

Pozycje na srebrze i złocie oczywiście na kontraktach E-micro.


Long VXX, VIX Futures

W październiku 2019 r. na podstawie zaobserwowanych anomalii na VIX Futures term structure, VIX oraz SPX zostały zawarte dwie spekulacje na wzrost wzmienności do grudnia 2019 i/lub lutego 2020. Całość opisana tutaj: Shotgun na VIX Futures

Seria grudniowa zakończona, pozostały opcje na serię kończącą się w lutym + dodany w listopadzie spread call na VXX.

vix Q1 2020 Portfolio

Póki co obie strategie są pod kreską i można z całą pewnością powiedzieć, że timing do którego miałem lekkie wątpliwości przy zawieraniu transakcji, z perspektywy czasu okazał się beznadziejny.


Short DAX, SPX, Nasdaq

W przypadku DAX jest to tzw. kampania marcowa, która jest opisana w przypiętym wpisie.
Dla SPX i Nasdaq to nic innego jak irracjonalne zachowanie retail traderów i euforie zakupowe po sesji 2 stycznia. Klasyczne łapanie szczytu hossy.

SL na SPX na – 27.50 pkt (3272.50). Co prawda można byłoby już tutaj stawiać break even, jednak jest to okres sporej niepewności. Chyba, że w poniedziałek notowania zejdą poniżej poziomu 3200, wtedy już ten break even na +5 pkt będzie w miarę bezpieczny i pewny. Swoją drogą w życiu bym nie powiedział, że kiedykolwiek zobaczę SPX powyżej 3200 pkt.

SL na SPX na poziomie – 75 pkt (8915). Jeżeli zostaną naruszone piątkowe dołki, podobnie jak na SPX postawiony zostanie break even +15 pkt.

Z uwagi na ekspozycję 3 kontraków Mini-DAX Futures, zaangażowanie w SPX i Nasdaq jest minimalne. 1x E-mini S&P 500 Futures i 3x Micro E-mini Nasdaq Futures.


Short dolar

Teoretycznie pozycja długa na rynku złota to już niejako ekspozycja krótka na dolara. Jednak w tym przypadku będę szukać okazji na rynku walutowym EUR/USD bądź poprzez kontrakt na indeks dolarowy. Decyzja podyktowana jest tym, że zmienność zrealizowana na EURUSD szoruje po dnie, a na indeksie dolarowym zmienność weszła w etap mean reversion.

Mam dwie możliwości: long EURUSUD 1.1181 lub short DX (seria marcowa 2020) 96.45. Co będzie pierwsze?Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
3 1326

24 grudnia minął dokładnie rok od włączenia do portfela wyników strategii intraday z wykorzystaniem kontraktów E-mini S&P 500 Futures oraz Micro E-mini S&P 500 Futures.

Jest to strategia wykorzystująca pseudo-momentum intraday, której opis znajduje się tutaj: Strategia strefy popytowo-podażowej S&P 500
Otwarcie pozycji zawsze zleceniami limit.
Zamknięcie pozycji zawsze zleceniem stop lub market order na koniec sesji (22:00), jeśli w trakcie życia pozycji nie doszło do zamknięcia zleceniem stop.
Pozycja nigdy nie jest zajmowana w ciągu ostatniej godziny handlu.
Godziny handlu 00:00 – 22:00 (poniedziałek-piątek)

Stop Loss

Wstępny stop ustalony jest na poziomie 2x ATR(60) dla interwału godzinowego.
Zlecenie stop jest niejako trailing stopem. Jeśli notowania wykonają ruch 2x ATR(60) zgodny z kierunkiem zajęcia pozycji, stop zostaje przesunięty na poziom wejścia + 1x ATR(60), przy ruchu 3x ATR(60) stop przesunięty zostaje na poziom wejścia + 2x ATR(60) itd.

Wielkość pozycji

24 grudnia 2018 – 13 września 2019: 1 kontrakt E-mini. W kwietniu 2019 wolumen i godziny handlu uległy zmianie na 10 kontraktów E-mini pomiędzy 15:30 – 22:00. Decyzja była podyktowana tym, że w godzinach nocnych nie było wystarczającej płynności. Konto zostało dokapitalizowane. Po 2 tygodniach nastąpił powrót do pierwotnego założenia – handel 1 kontraktem E-mini.

13 września – 12 grudnia – 8 kontraktów Micro E-mini. Z uwagi na okres drawdownu. Na serii marcowej powrót do 1 kontraktu E-mini.

Punktowe dzienne wyniki dla tej strategii prezentowane są pod tym linkiem: EOD Stats

e mini sp 500 futures Roczna analiza strategii intraday E mini S&P 500 Futures

Skumulowane oraz pojedyncze wyniki na transakcję wyrażone w procentach kapitału. Przy czym należy zaznaczyć, iż jest to jedynie zwrot dla kapitału na subkoncie przeznaczonym dla tej strategii, a nie wynik w stosunku do całego portfela.

cumulative Roczna analiza strategii intraday E mini S&P 500 Futures

non cumulative Roczna analiza strategii intraday E mini S&P 500 Futures

Jako benchmark przyjęty został podstawowy instrument amerykańskich spekulantów i traderów, czyli ETF SPY.

trade benchmark Roczna analiza strategii intraday E mini S&P 500 Futures

Ocena strategii pod kątem ryzyka.

cvar Roczna analiza strategii intraday E mini S&P 500 Futures

curve risk Roczna analiza strategii intraday E mini S&P 500 Futures

Generalnie maksymalny drawdown zmieścił się na akceptowalnym 20% poziomie, strategia wygenerowała zysk. Jednak jest małe zastrzeżenie, które niejako przekreśla strategię jako tę, którą można określić mianem tzw. robust. Zastrzeżenie to tyczy się głównie okresu drawdown, który ma miejsce od sierpnia 2019 r.

cumulative2 Roczna analiza strategii intraday E mini S&P 500 Futures

Gdybym rozpoczął handel 13 sierpnia 2019 r. strategia nadal byłaby pod kreską. Trzeba przyznać, że niespełna 5 miesięczny okres drawdownu z pewnością nie byłby sytuacją komfortową dla kogokolwiek z portfelem składającym się jedynie z ekspozycją w E-mini S&P 500 Futures. Z drugiej strony historia zna szereg przypadków, gdzie strategie wchodziły w okres długiego drawdownu. Natomiast wspólnym mianownikiem dla braku porzucenia takich strategii jest wypracowany wcześniej zysk, który niejako niweluje skutki uboczne.

Oczywiście powyższe twarde liczby i wnioski obejmują bardzo krótki okres czasu, bo jedynie 252 sesje handlowe, toteż konkretna ocena będzie możliwa dopiero za kilka lat. Na ten czas jest ok, może być lepiej.Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
5 1558

Rok 2019 nie przyniósł powiewu świeżości na rynku Forex. Utrzymujący się od 2015 r. trend spadku zmienności na EUR, JPY, GBP, SEK, CHF, AUD i NZD kontynuowany był przez cały miniony rok. Co więcej, miesięczna zmienność zrealizowana na tych aktywach osiągnęła najniższe poziomy od 20 lat.

1 month realized volatility Nuda na Forex  okazje do mean reversion w 2020?

Z racji tego, że jest to rzeczywiście zbyt mocne i dynamiczne odejście od średnich wartości zmienności zrealizowanej na wymienionych wyżej walutach, rok 2020 w mojej ocenie będzie stać pod kątem większej zmienności na Forex. Coby bardziej uściślić, na poszukiwaniu okazji do handlu na wzrost zmienności, gdyż nie jest w ogóle powiedziane, że ten wzrost zmienności się pojawi. Szczególnie w kręgu moich zainteresowań będą USDCHF, USDJPY oraz EURUSD.

Dlaczego tylko te trzy? Jeśli spojrzeć na roczną zmienność zrealizowaną, sytuacja wygląda odrobinę inaczej.

fx annual realized volatility Nuda na Forex  okazje do mean reversion w 2020?

Oczywiście nie jest to podejście na zasadzie „wystrzał zmienności ma się pojawić tu i teraz”. Przede mną ponad 250 sesji, a biorąc pod uwagę miesięczną zmienność zrealizowaną, bardziej zależy mi na systematycznym podejściu aniżeli typowym dla rynku forex ogłupiającym szaleństwie spekulacyjnym. Perfekcyjnym scenariuszem byłaby dynamiczna oscylacja wokół niezbyt szerokiego poziomu cenowego – typowo market makingowe podejście.

Patrząc na indeksy zmienności zrealizowanej dla GBP, JPY, czy EUR, strategie będą obracać się wokół dwóch konceptów.

 • Wzrost wartości instrumentu bazowego przy jednoczesnym braku wzrostu zmienności implikowanej.
 • Klasyczne podejście na wzrost zmienności implikowanej (typowe mean reversion).

FX IV Nuda na Forex  okazje do mean reversion w 2020?Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
2 1459

Nie od dziś wiadomo, że ludzie sukcesu dużo czytają – no chyba, że ktoś jest jak Karkosik, czy Solorz (niewyedukowani goście o plebejskich gustach również osiągają sukces – przypadkowy). Będę się powtarzać, ale warto przypomnieć o kilku faktach. Książki pozwalają poszerzyć słownictwo, są inspiracją do działania, a na płaszczyźnie inwestycji są nieocenionym źródłem pomysłów.

Jak co roku staram się wybierać te perełki, które moim zdaniem są najbardziej godne uwagi.


Man Who Solved the Market – How Jim Simons Launched the Quant Revolution

Książka ukazała się w listopadzie ubiegłego roku, więc każdy kto jeszcze o tej pozycji nie słyszał lub nie miał okazji zpoznać się z jej treścią może nadrobić zaległości. Moim zdaniem jest to książka, którą powinien przeczytać każdy. Dlaczego? Po pierwsze opisuje historię najlepszego zarządzającego portfelem inwestycyjnym w całej historii rynków kapitałowych. Przedstawiono niuanse rynkowe, które nigzdzie wcześniej nie zostały przedstawione. Pozwala poznać tok myślenia najlepszego zarządzającego. A co najważniejsze, historia Jima Simonsa inspiruje do działania. Bez wątpienia są to „Wspomnienia gracza giełdowego XXI-wieku”.


Risk-Return Analysis Volume 3 – Harry Markowitz

Markowitz Książki, które trzeba przeczytać w 2020

17 marca 2020 pojawi sie III tom „Analizy ryzyk i zwrotów” przedstawiony przez Markowitza. Tego Pana chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Niespełna 70 lat temu stworzył model rynkowy/portfela inwestycyjnego, który jest szeroko wykorzystywany po dziś dzień. Warto oczywiście zapoznać się z dwoma wcześniejszymi tomami. Pozycja ma dla mnie szczególną wartość ze względu na wielomodułowe szkolenie handlu systemowego, nad którym pracowałem przy współpracy z innymi osobami przez ostatni rok. Będzie to świetne uzupełnienie modułu poświęconego modelowi Markowitza i ryzyku.


China’s Rise and the New Age of Gold: How Investors Can Profit from a Changing World

Leeb Książki, które trzeba przeczytać w 2020

Dr. Leeb analizuje wpływ chińskiej gospodarki na cenę złota. Według Leeba, gospodarka Chin będzie się rozwijać co raz szybciej i mocniej, co przełoży się na niewidziane wcześniej wyceny złota. Głównie za sprawą zmiany systemu monetarnego będącego opartym o złoto. Przedstawia narzędzia i strategie, które jego zdaniem będą najlepszymi do wykorzystania tego przewrotu systemowego. Książką ukaże sie 25 marca.


Alternative Data: Capturing the Predictive Power of Big Data for Investment Success

Mani Książki, które trzeba przeczytać w 2020

Trading i inwestycyje w XXI w. zostały wyniesione na zupełnie inny poziom. O ile na początku millenium rozpoczął się ogromny wyścig za szybkością realizacji zleceń i przetwarzania informacji, o tyle od wielu lat klasyczne, ogólnodostępne informacje powoli przestają mieć znaczenie.

big data Książki, które trzeba przeczytać w 2020

Rozpoczął się wyścig o dostarczanie alternatywnych informacji, które pozwolą odkryć nowe obszary przewagi rynkowej. Fundusze quant oraz inwestorzy co raz bardziej prześcigają się w zdobywaniu i obróbce tego typu informacji. Temu służy właśnie Big Data. Polecam każdemu, kto chciałby rozpocząć przygodę w tym kierunku.


Polecam również zapoznać się z książkami wybranymi w poprzednich latach.

5 książek, które trzeba przeczytać w 2019

Książki, które trzeba przeczytać w 2018Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

przez -
21 5733

Rozpoczyna się kolejna 3-miesięczna kampania na DAX Futures. Ponownie jest to kampania spadkowa i tym razem celujemy w poziom 11 425.
Idea, która stoi za kampaniami prowadzonymi od czerwca 2018 bazuje na dwóch schematach opisanych pod poniższymi linkami:

Smart money? The forecasting ability of CFTC large trades
Option prices imply a probability distribution

Warto również zapoznać się z poniższymi publikacjami.

Monika Czerwonka, Magdalena Oleśniewicz „Racjonalność zjawiska zachowań stadnych wśród inwestorów indywidualnych”
M. Burghardt, A. Ankolekar „Follow the Crowd: Herding of Retail Investors at the European Warrant Exchange”

Model jest lekko zmodyfikowany pod własne założenia. Wykorzystywane są kontrakty Futures oraz kontrakty opcyjne na indeks DAX oraz komponenty DAX. Opcje notowane na EUREX.

Poprzednie cele:

 • Q3 2018 – 11 700, zmieniony do poziomu 11 800.
 • Q4 2018 – 10 850
 • Q1 2019 – 12 253
 • Q2 2019 – 12 745
 • Q3 2019 – 10 770
 • Q4 2019 – 9 990, zmieniony do poziomu 10 400

Analiza MAE/MFE poprzednich kampanii

mae mfe kampanie dax futures Kampania marcowa DAX Futures  11 425

Wielkość pozycji to trzy kontrakty Mini-DAX Futures.

Wstępny stop loss dla kampanii standardowo w oparciu o dzienne zasięgi. Podczas tej kampanii jest to 2x 21-sesyjny ATR (average true range) dla Mini-DAX Futures.

Horyzont inwestycyjny jest średnioterminowy. Ignorowane są wszystkie krótkoterminowe ruchy. Strategie intraday/swing countertrend mogą służyć do maksymalizacji zysku podczas kampanii.

Sygnał w kampanii pojawia się tylko jeden raz – na jej początku. Cel dla zainicjowanej kampanii może ulec zmianie podczas jej trwania, co wpływa jedynie na końcową analizę MAE/MFE. Kampania może zakończyś się po jednej sesji lub podczas jakiejkolwiek innej sesji, ale najpóźniej w dniu rolowania kontraktów Mini-DAX Futures.

Cel dla kampanii może, ale nie musi zostać strzelony.Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

1,269PolubieńPolub
1,171ObserwującychObserwuj